Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Επιστροφή κεφαλαίου 0,16 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,16 ευρώ ανά μετοχή, την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης της θυγατρικής Organizer Stores και την εκλογή του νέου Δ.Σ. ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου στις 28 Ιουνίου.

Βογιατζόγλου: Επιστροφή κεφαλαίου 0,16 ευρώ
Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή, την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης της θυγατρικής Organizer Stores και την εκλογή του νέου Δ.Σ. ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου στις 28 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.012.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιον», με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,60 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,76 ευρώ και συγχρόνως την ισόποση μείωση με επιστροφή στους μετόχους 0,16 ευρώ ανά μετοχή μετά την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση όλων των κατά νόμο διατυπώσεων.

Επίσης, ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Organizer Stores A.E.

Τέλος, η Γ.Σ. εξέλεξε νέο επταμελές Δ.Σ. με πενταετή θητεία. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η κάτωθι:

- Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
- Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος ,Εκτελεστικό Μέλος
- Ανδρέας Τσεπερης του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριος Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v