Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Στη παραγωγή και πώληση ενέργειας η Δάιος

Tην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας περί του σκοπού αυτής με την προσθήκη την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δάιος Πλαστικά.

Στη παραγωγή και πώληση ενέργειας η Δάιος
Tην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας περί του σκοπού αυτής με την προσθήκη την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σύγχρονες ήπιες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιοθερμικά συστήματα, ανεμογεννήτριες, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες βιοαερίου , υβριδικά συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας κ.λ.π., αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δάιος Πλαστικά που συνήλθε σήμερα με απαρτία 82,21%.

H σχεδιαζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας για παραγωγή και πώληση ενέργειας δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.12 «¨Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα» του κανονισμού του Χρηματιστηρίου , καθόσον δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς την μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία , το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v