Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO: Ζημίες στο εξάμηνο, υψηλή ρευστότητα

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η VIDAVO σημείωσε κύκλο εργασιών 159 χιλ. ευρώ (έναντι 180 χιλ.) και ζημία 57 χιλ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμιακές ροές ήταν θετικές και στις 30/6/2012 η εισηγμένη διέθετε ταμείο 318 χιλ.€.

VIDAVO: Ζημίες στο εξάμηνο, υψηλή ρευστότητα
Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η VIDAVO σημείωσε κύκλο εργασιών 159 χιλ. ευρώ (έναντι 180 χιλ.) και ζημία 57 χιλ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμιακές ροές στο εξάμηνο ήταν θετικές και στις 30/6/2012 η εισηγμένη διέθετε ταμείο 318 χιλ. ευρώ, όταν οι τραπεζικές της υποχρεώσεις ήταν μόλις 40 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προοπτικές της εταιρείας για το επόμενο χρονικό διάστημα συνοψίζονται ως εξής:

1. Υλοποίηση έργων ehealth / mhealth.
2. Επέκταση / διεύρυνση της υπηρεσίας vida24 (consumer-based applications).
3. Στρατηγική συνεργασία για τη διάθεση της υπηρεσίας vida24 στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Η VIDAVO είναι εισηγμένη εταιρεία στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και δραστηριοποιείται στην αγορά εξειδικευμένου λογισμικού και εφαρμογών (κλάδος υγείας, κ.λπ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v