Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Εκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

Η εταιρία Μουζάκης ενημερώνει ότι ο φορολογικός έλεγχος, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2011 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Μουζάκης: Εκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
Η εταιρία Μουζάκης ενημερώνει ότι ο φορολογικός έλεγχος, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε την χρήση 2011 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v