Αττικής: Κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω αγοράς

Τις διαδικασίες για την κεφαλαιακή της ενίσχυση από την αγορά θα δρομολογήσει, άμεσα, όπως όλα δείχνουν η Τράπεζα Αττικής. Άνω των 200 εκατ. η ΑΜΚ, σχέδια για ΜΟΔ. Τι θα κάνουν ΤΣΜΕΔΕ, ΤΤ, ΤΠΔ.

Αττικής: Κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω αγοράς
Τις διαδικασίες για την κεφαλαιακή της ενίσχυση από την αγορά θα δρομολογήσει, άμεσα, όπως όλα δείχνουν η Τράπεζα Αττικής.

Η διοίκηση της τράπεζας δείχνει, πλέον, να απορρίπτει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκρίνοντας το σενάριο κεφαλαιακής της ενίσχυσης από υφιστάμενους και νέους μετόχους.

Η Αττικής θα χρειασθεί αύξηση κεφαλαίου άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλάνο περιλαμβάνεται και η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), με στόχο η τράπεζα να διαθέτει ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα.

Το ΤΣΜΕΔΕ δείχνει διατεθειμένο να καλύψει τη συμμετοχή που του αναλογεί και ίσως και κάτι παραπάνω. Το Ταμείο παρά τις ζημιές που έγραψε από την απευθείας συμμετοχή του στο PSI+ διαθέτει νέα κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ και κυρίως καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες ταμειακές του ανάγκες καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Στον αντίποδα, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αδυναμία άσκησης δικαιωμάτων από το Τ.Τ., ενώ δύσκολα θα βάλει λεφτά και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που ελέγχεται, κατά 100%, από το ελληνικό Δημόσιο.

Επομένως θα πρέπει να βρεθούν στρατηγικοί επενδυτές. Πρώτος στόχος είναι άλλα ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (Ιατρών, Νομικών κ.ά.)

Στόχος είναι η Αττικής να παραμείνει συστημική τράπεζα εξασφαλίζοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στο γύρο των αναγκαστικών συγχωνεύσεων και διασπάσεων στοιχείων ενεργητικού που έρχεται και στις μικρομεσαίες τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Αττικής έκλεισε το 2011 με προ φόρων ζημιές 249,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 142 εκατ. ευρώ προήλθαν από την απομείωση ελληνικών κρατικών ομολόγων, ενώ σχημάτισε και προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ύψους 99,4 εκατ. ευρώ.

Παρά τις υψηλές ζημιές από τα ομόλογα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου ανήλθε στο 10,7% και τα βασικά εποπτικά κεφάλαια στο 8,7% (350,6 εκατ. ευρώ) του σταθμισμένου ενεργητικού, μια και η διοίκησή της είχε φροντίσει την τελευταία διετία να ενισχύσει σημαντικά τους κεφαλαιακούς της δείκτες.

Η Αττικής συνυπολόγισε άλλωστε, στους παραπάνω κεφαλαιακούς δείκτες μόλις το 50% του αναβαλλόμενου φόρου, που αναλογεί στην απομείωση των ομολόγων από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων, επιφυλασσόμενη να κάνει χρήση και του υπόλοιπου 50% κατά την φετινή χρήση.

Αν το 2011 προσμετρούσε στα κεφάλαιά της το σύνολο του οφέλους από την αναβαλλόμενη φορολογία ο δείκτης Core Tier I θα διαμορφωνόταν 0,5% υψηλότερα, στο 9,2% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,2%.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v