Κυριακούλης: Λύση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

Στη λύση της 04/04/2003 μεταξύ τους σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης προχώρησαν από κοινού, στις 27 Ιανουαρίου 2005, οι εταιρίες Κυριακούλης και Proton Χρηματιστηριακή.

Κυριακούλης: Λύση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
Στη λύση της 04/04/2003 μεταξύ τους σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης προχώρησαν από κοινού, στις 27 Ιανουαρίου 2005, οι εταιρίες Κυριακούλης και Proton Χρηματιστηριακή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κυριακούλης, η Proton Χρηματιστηριακή γνωστοποίησε με την από 31/01/2005 επιστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη λύση της σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την παρέλευση τριών μηνών, ήτοι από 01/05/2005.

Παράλληλα, η κα Αρετή Κυριακούλη, κύρια μέτοχος της εταιρίας γνωστοποιεί ότι στις 27/01/2005 λύθηκε η από 04/04/2003 σύμβαση που είχε συνάψει προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρία Proton Χρηματιστηριακή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v