Ευρωσύμβουλοι: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17/12 για ΑΜΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, με παράλληλη ανάκληση της απόφασης για ΑΜΚ της 30ης/6/2012, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη Γ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι στις 17/12/2012.

Ευρωσύμβουλοι: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17/12 για ΑΜΚ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, με παράλληλη ανάκληση της απόφασης για ΑΜΚ της Γ.Σ. της 30ης/6/2012, καθώς και τη διάθεση μετοχών στο Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρίας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη Γ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι στις 17/12/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v