Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη 129 χιλ. ευρώ στο Q3

Κέρδη 129.000 ευρώ εμφάνισε η εταιρία Ευρωσύμβουλοι στο γ΄ τρίμηνο, από οριακά κέρηδ πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, που παραμένει σε κατηγορία επιτήρησης.

Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη 129 χιλ. ευρώ στο Q3
Κέρδη 129.000 ευρώ εμφάνισε η εταιρία Ευρωσύμβουλοι στο γ΄ τρίμηνο, από οριακά κέρηδ πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, που παραμένει σε κατηγορία επιτήρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρίας, διαμορφώθηκε στα 4.052 χιλ. ευρώ έναντι των 3.902 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 491 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 888 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 594 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 998 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 218 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 135 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 129 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 9 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v