Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alco: Στους μεγαλομετόχους πέρασε το "φιλέτο"

Επιβεβαιώνει η Alco το Euro2day.gr. Η γερμανική θυγατρική μεταβιβάστηκε σε εταιρία η οποία ανήκει στους μεγαλομετόχους του ομίλου. Τι υποστηρίζει σε επιστολή στο ΧΑ για τη μεταβίβαση και το τίμημα.

Alco: Στους μεγαλομετόχους πέρασε το
Επιβεβαιώνει η εταιρία ότι η γερμανική θυγατρική της πωλήθηκε σε εταιρία της οικογένειας των βασικών μετόχων. Νωρίτερα, το Χ.Α. προχώρησε σε αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η αναστολή σταμάτησε στις 11.15.

Στην ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρεται:"Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση και διοίκηση της GSI German Service International GmbH, επαναλαμβάνουμε αυτό που είναι ήδη επισήμως καταγεγραμμένο στην Ετήσια Έκθεση 2011 του Ομίλου, δηλαδή πως βασικός μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπός της είναι ο Ρήγας Τζώρτζης, ο οποίος έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με το Θεόδωρο Τζώρτζη, βασικό μέτοχο της Αλκο Ελλάς ΑΒΕΕ. Επίσης, μέτοχοι/εταίροι της είναι οι Θεόδωρος Τζώρτζης και Παναγιώτης Τζώρτζης".

Η Alco παράλληλα σημειώνει: "Αναφορικά με το εύλογο του τιμήματος, στηρίχθηκε στην αποτίμηση της Gutmann AG, που διενεργήθηκε το Δεκέμβριο 2012 από την εταιρία Υποδομή Σύμβουλοι Α.Ε., μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου συμβουλευτικών εταιριών E-I Consulting Group. Η αποτίμηση έγινε βάσει της διεθνώς αποδεκτής μεθόδου της προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (discounted free cash flow method) και κατέληξε σε μέση αποτίμηση της εταιρίας στα 30,079 εκατ. ευρώ".

Η απάντηση της επιχείρησης επιβεβαιώνει πλήρως το δημοσίευμα του Euro2day για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εξαγοράζουσας εταιρίας, το οποίο δεν αναφέρθηκε στην επίσημη ανακοίνωσή της. Η αποτίμηση της εταιρίας δηλώνεται ότι έχει συνταχθεί μόνο με τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, ενώ συνήθως υιοθετείται σταθμικός μέσος όρος περισσότερων μεθόδων αποτίμησης.

Να σημειωθεί ότι η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη αποτίμηση, επειδή προφανώς ο εκτιμητής (ή η εισηγμένη εταιρία;) έχει προβλέψει χαμηλότερες οικονομικές επιδόσεις στο μέλλον, αγνοώντας τις ισχυρές τρέχουσες οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Από χθες το Euro2day.gr αποκάλυψε τα εξής:

Το γεγονός ότι οι αγοραστές του 55% της θυγατρικής εταιρείας της Alco Hellas στη Γερμανία είναι οι ίδιοι οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης «λησμονήθηκε» να αναφερθεί στην -κατά τα άλλα- μακροσκελή ανακοίνωση της εταιρίας, που βγήκε την περασμένη Παρασκευή.

Η... παράλειψη ενός τόσο σημαντικού στοιχείου κρίνεται άκρως σημαντική, καθώς:

Πρώτον, η συγκεκριμένη θυγατρική αποτελεί μακράν το σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο της εισηγμένης. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2012, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στη Γερμανία αποτελούσε πάνω από το 95% του συνολικού τζίρου, ενώ παράλληλα η υψηλή κερδοφορία της Γερμανίας μετρίασε δραστικά τις συνολικές ζημίες που σημείωνε η Alco Hellas σε ενοποιημένη βάση.

Δεύτερον, ενδέχεται να εγερθούν ζητήματα για το εύλογο του τιμήματος, καθώς οι βασικοί μέτοχοι της Alco Hellas (οικογένεια Τζώρτζη) καθόταν και από τη μια, αλλά και από την άλλη πλευρά της ίδιας διαπραγμάτευσης!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η διοίκηση της Alco Hellas ανακοίνωσε επισήμως την πώληση του 55% της θυγατρικής της Alco Deutschland στην εταιρεία GSI German Service International έναντι 8,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα, επίσης, με την ίδια ανακοίνωση, το τίμημα της πώλησης θεωρήθηκε από τη διοίκηση εύλογο, με βάση μια (αγνώστου πατρός…) αποτίμηση της πωληθείσας εταιρίας και με βάση το γεγονός ότι το τίμημα ήταν μεγαλύτερο από το κόστος κτήσης της επένδυσης.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη -αναλυτικότατη κατά τα άλλα- ανακοίνωση της Alco Hellas, η διοίκηση της εισηγμένης παρέλειψε να αναφέρει μερικά πολύ σημαντικά πράγματα:

Πρώτον, ότι η εξαγοράζουσα εταιρία ανήκει στην οικογένεια Τζώρτζη (φωτ. o Θεόδωρος Τζώρτζης), δηλαδή στους βασικούς μετόχους της Alco Hellas. Συγκεκριμένα, (σύμφωνα με τη γερμανική συνδρομητική βάση εταιρικών δεδομένων Firmen Wissen), η GSI German Service International ιδρύθηκε μόλις στις αρχές του 2011, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε στα 50.000 ευρώ, για να φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ μετά την 4η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Η GSI German Service International, η οποία σημείωσε το 2012 κύκλο εργασιών 130.000 ευρώ, έχει ως μετόχους-ιδιοκτήτες τους κ. Θεόδωρο Τζώρτζη (πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Alco Hellas), Ρήγα Τζώρτζη (υιό του Θεόδωρου και υψηλόβαθμο στέλεχος των δραστηριοτήτων του ομίλου στη Γερμανία) και Παναγιώτη Τζώρτζη.

Μάλιστα, ο κ. Ρήγας Τζώρτζης συγκαταλέγεται και στο management team της GSI German Service International, ως «Geschaftsfuhrer», δηλαδή ως CEO!

Το δεύτερο που ξεχάστηκε να αναφερθεί στη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι το ποιος είναι ο οίκος ο οποίος αποτίμησε την Alco Deutschland, και από αυτήν την αποτίμηση προκύπτει και το «εύλογο του τιμήματος».

Και τέλος, στην ίδια ανακοίνωση της εταιρίας μπορεί μεν να προβλέπεται η πτώση των μελλοντικών οικονομικών επιδόσεων της Alco Deutschland(!) -η οποία δραστηριοποιείται στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα-, όμως δεν αναφέρεται ούτε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της, ούτε και η κερδοφορία της τη διετία 2011 και 2012.

Παίρνοντας λοιπόν κάποιος χαρτί και μολύβι, σημειώνει πως η τιμή πώλησης του 55% της Alco Deutschland γίνεται 40% κάτω από τη λογιστική αξία της εταιρείας και με έντονα μονοψήφιο δείκτη P/E.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2012 η καθαρή θέση της Alco Deutschland ήταν 25,7 εκατ. ευρώ, άρα το 55% αυτής που πουλήθηκε στην GSI German Service International της οικογένειας Τζώρτζη είχε λογιστική αξία 14,1 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, πουλήθηκε έναντι 8,5 εκατ. ευρώ ποσοστό εταιρείας με λογιστική αξία 14,1 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για δείκτη P/BV στο 0,60, ή αλλιώς για discount («έκπτωση») 40%.

Ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της Alco Deutschland είναι η κατοχή του 51% της γερμανικής εταιρίας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου Gutman, η οποία διακρίνεται από πολύ ικανοποιητική ρευστότητα (θετικότατα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τόσο μέσα στο 2011, όσο και στο εννεάμηνο του 2012) και από υψηλή κερδοφορία.

Ακόμη και στο «πτωτικό» εννεάμηνο του 2012, η Gutman σημείωσε πωλήσεις 204,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ, όταν παράλληλα ενέγραψε και αποσβέσεις ύψους 10,38 εκατ. ευρώ. Μετά λοιπόν από υπολογισμούς, προκύπτει πως στο 55% της Alco Deutschland που πουλήθηκε αντιστοιχούσαν στο εννεάμηνο του 2012 καθαρά κέρδη 1,49 εκατ. ευρώ. Άρα, το τίμημα της πώλησης έγινε σε δείκτη P/E έντονα μονοψήφιο και πιθανότατα χαμηλότερο του 5!


«Όχι» σε πληροφοριακό δελτίο

Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την πώληση της θυγατρικής της στη Γερμανία η διοίκηση της Alco Hellas -απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Χ.Α.- σημείωσε πως δεν τίθεται θέμα έκδοση πληροφοριακού δελτίου (αναλυτικότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού), γιατί «δεν επέρχεται μεταβολή στη δραστηριότητα του ομίλου».

Να σημειωθεί, επίσης, πως στις 8 Ιουλίου 2011 η διοίκηση είχε φέρει προς ψήφιση στη γενική συνέλευση των μετόχων της Alco Hellas το ζήτημα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και είχε λάβει έγκριση για «την πώληση παγίων στοιχείων και συμμετοχών της εταιρίας για την κάλυψη τραπεζικών δανείων και λοιπών υποχρεώσεών της» και η σχετική απόφαση της συνέλευσης «εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες κατά την κρίση του, όταν τούτο καταστεί αναγκαίο, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας».

Βέβαια, είναι μέγα ζητούμενο αν αρκεί η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, όταν η διοίκηση (που ελέγχεται από τους βασικούς μετόχους) δεν πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της σε τρίτους, αλλά στους ίδιους τους βασικούς μετόχους…


Η ανακοίνωση της Alco

Σε απάντηση της 467/30.1.2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της 1691/30.1.2013 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και σε εφαρμογή των διατάξεων της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλκο ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει:

Η Αλκο Ελλάς ΑΒΕΕ, στις 28.1.2013, ανακοίνωσε την πώληση του 55% της γερμανικής θυγατρικής της Alco DEUTSCHLAND AG στην εταιρία GSI German Service International GmbH έναντι συνολικού τιμήματος 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ανακοίνωσή του αυτή, το Δ.Σ. της εταιρίας παρουσίασε λεπτομερώς τους λόγους που το οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, την αξιολόγηση του τιμήματος, τη χρήση των κεφαλαίων και τα βασίμως προσδοκώμενα οφέλη από τη συγκεκριμένη πώληση. Συμπληρωματικά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Όπως επισημάνθηκε και στην ανακοίνωσή μας της 28ης.1.2013, η ανάγκη για άμεση πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Alco DEUTSCHLAND AG κατέστη το τελευταίο διάστημα πιεστική για δύο βασικούς λόγους:

i. Το σύνολο σχεδόν των γερμανικών τραπεζών αρνούνταν να ανανεώσουν τις χρηματοδοτικές γραμμές της θυγατρικής Gutmann AG με το αιτιολογικό του ελέγχου της από ελληνική εταιρία. Η μη άμεση επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος θα προκαλούσε τεράστιο λειτουργικό πρόβλημα στη θυγατρική εταιρία, πιθανότατα ακόμα και την αναστολή της παραγωγικής της διαδικασίας με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον όμιλο.

ii. Η υπαναχώρηση των ελληνικών τραπεζών από τη δέσμευση χρηματοδότησης των φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας καθιστούσε αδύνατη την έγκαιρη κατασκευή τους, με αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση των σχετικών αδειών που αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.

Βάσει των παραπάνω, το Δ.Σ. της Αλκο ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ βρέθηκε υπό ασφυκτική χρονική πίεση προκειμένου να βρεθεί λύση και κατέληξε πως το πιο συμφέρον για την εταιρία είναι να αποδεχθεί την πρόταση της αγοράστριας GSI German Service International GmbH για τους ακόλουθους λόγους:

i. Η αγοράστρια γνωρίζει ήδη καλά τον όμιλο, καθώς διατελεί δανειστής της Αλκο Ελλάς ΑΒΕΕ, κάτι που είναι ήδη αποτυπωμένο στην Ετήσια Έκθεση 2011 του ομίλου. Λόγω της υφιστάμενης αυτή σχέσης, εύλογα αναμενόταν πως θα επισπεύδονταν πολλά διαδικαστικά ζητήματα, επιτρέποντας τη γρήγορη ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως κι έγινε.

ii. Η αγοράστρια έχει ήδη βοηθήσει σημαντικά τον όμιλο, παρέχοντας οικονομική στήριξη στην Αλκο ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με τη μορφή δανειακών κεφαλαίων, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες λόγω της γενικότερης αδυναμίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Κατά το χρόνο της συμφωνίας πώλησης, το υπόλοιπο των σχετικών δανείων ανερχόταν σε 1.340.000 ευρώ, ποσό που η αγοράστρια δέχθηκε να συμψηφίσει με τμήμα του τιμήματος.

iii. Η αγοράστρια δέχθηκε να καταβάλει άμεσα σημαντικό μέρος του τιμήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί το επείγον ταμειακό πρόβλημα της εταιρίας και να προχωρήσει έγκαιρα η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση και διοίκηση της GSI German Service International GmbH, επαναλαμβάνουμε αυτό που είναι ήδη επισήμως καταγεγραμμένο στην Ετήσια Έκθεση 2011 του ομίλου, δηλαδή πως βασικός μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπός της είναι ο Ρήγας Τζώρτζης, ο οποίος έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με το Θεόδωρο Τζώρτζη, βασικό μέτοχο της Αλκο Ελλάς ΑΒΕΕ. Επίσης, μέτοχοι/εταίροι της είναι οι Θεόδωρος Τζώρτζης και Παναγιώτης Τζώρτζης.

β) Αναφορικά με το εύλογο του τιμήματος, στηρίχθηκε στην αποτίμηση της Gutmann AG που διενεργήθηκε το Δεκέμβριο 2012 από την εταιρία Υποδομή Σύμβουλοι Α.Ε., μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου συμβουλευτικών εταιριών E-I Consulting Group. Η αποτίμηση έγινε βάσει της διεθνώς αποδεκτούς μεθόδου της προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (discounted free cash flow method) και κατέληξε σε μέση αποτίμηση της εταιρίας στα 30,079 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο πως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Alco DEUTCHLAND AG είναι το 51% των μετοχών της Gutmann AG, η συνολική της αξία ανέρχεται σε 15,34 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η αποτίμηση του πωλούμενου 55% ανέρχεται σε 8,43 εκατ. ευρώ, ποσό μικρότερο του επιτευχθέντος τιμήματος.

Το Δ.Σ. της Αλκο ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ έχει ήδη αναθέσει σε διεθνή ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία να επιβεβαιώσει την ορθότητα της παραπάνω αποτίμησης και βάσει ρητού όρου που περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση πώλησης δύναται να απαιτήσει επαύξηση του τιμήματος σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεγαλύτερη του 10%.

γ) Η καταβολή του συνολικού τιμήματος των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει χώρα ως εξής:
i. η GSI German Service International GmbH παρακράτησε το ποσό του 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η Αλκο Ελλάς ΑΒΕΕ όφειλε σε αυτή λόγω δανείου.

ii. Προκαταβλήθηκε στις 18.1.2013 το ποσό του 1,48 εκατομμυρίου ευρώ.

iii. Στις 28.1.2013 κατεβλήθη το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

iv. Το υπολειπόμενο ποσό των 4,18 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί εντός 6 μηνών, δηλαδή ως τις 23.7.2013.

Όλες οι καταβολές γίνονται μέσω καταθέσεων σε λογαριασμούς της Αλκο ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε ελληνικές τράπεζες.

δ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης της 8ης.7.2011 με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε πώληση παγίων στοιχείων και συμμετοχών είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στον 2190/20, αφού ελήφθη με αυξημένη πλειοψηφία 67,46%.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v