Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: ΕΓΣ στις 14/3 για ομολογιακό 20,15 εκατ.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα, μεταξύ άλλων, την έκδοση ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 20,15 εκατ. ευρώ, καλεί τους μετόχους της η Δρομέας στις 14 Μαρτίου.

Δρομέας: ΕΓΣ στις 14/3 για ομολογιακό 20,15 εκατ.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα, μεταξύ άλλων, την έκδοση ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 20,15 εκατ. ευρώ, καλεί τους μετόχους της η Δρομέας στις 14 Μαρτίου.

Ειδικότερα, η εταιρία καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 14/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00)  κατ’ ανώτερο όριο και ακύρωση απόφασης της από 26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 24.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.

2. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 28.12.2012 απόφασή του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v