Συγκροτήθηκε το δ.σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Συγκροτήθηκε το δ.σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου
Η εταιρεία "Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ” ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 31.01.2013 Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Γεώργιο Σπύρου, Σπυρίδωνα Σπύρου, Δημήτριο Μποσινάκη, Παναγιώτη Ευθυμιάδη και Πλάτωνα Νιάδη. Με την από 31.01.2013 απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Σπύρου του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, εκτελεστικό μέλος

4. Παναγιώτης Ευθυμιάδης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Πλάτων Νιάδης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Οι ως άνω εκλέγονται για πλήρη τριετή θητεία, αρχόμενη από 31-01-2013 και λήγουσα την 31-01-2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v