Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 12,14 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Η Νίκας ενημερώνει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο, κατόπιν των μεταβολών σύμφωνα τις αποφάσεις της Γ.Σ. στις 21/12/2012, ανέρχεται σε 12.138.796,80 ευρώ και διαιρείται σε 20.231.328 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.

Νίκας: Στα 12,14 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Η Νίκας ενημερώνει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο, κατόπιν των μεταβολών σύμφωνα τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης στις 21/12/2012, ανέρχεται σε 12.138.796,80 ευρώ και διαιρείται σε 20.231.328 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης αποφάσισε στις 21/12/2012 τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 6.069.398,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της από 0,90 σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή, σχηματιζόμενου ισόποσου ειδικού αποθεματικού το οποίο θα συμψηφιστεί για απόσβεση ζημιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v