ΟΠΑΠ: Ζητά έγκριση νέας σύμβασης με Intralot

Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης με την Intralot για το νέο λειτουργικό σύστημα των παιχνιδιών, τη μετάβαση των λειτουργιών της σε αυτό και την τεχνική υποστήριξή του καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γ.Σ. της ΟΠΑΠ στις 26/3.

ΟΠΑΠ: Ζητά έγκριση νέας σύμβασης με Intralot
Έναν μήνα πριν από την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, ο οργανισμός φέρνει σε γενική συνέλευση νέα σύμβαση με την Intralot για το νέο λειτουργικό σύστημα και την τεχνική υποστήριξή του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ, ως κάτοχος του 34% του ΟΠΑΠ, ποσοστού δηλαδή καταστατικής μειοψηφίας αλλά και ως βασικότερος μέτοχος, θα είναι εκείνο που θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την υπογραφή σύμβασης με την Intralot.

Η νέα, τριετής σύμβαση θα παρουσιαστεί στη γενική συνέλευση της 26ης Μαρτίου, ενώ άγνωστο παραμένει το τίμημα, με τον οργανισμό να σημειώνει ότι μετά τις διαπραγματεύσεις με την Intralot επετεύχθη βελτίωση στους όρους.   

Παράλληλα, σημειώνει ότι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το προς υπογραφή κείμενο της νέας σύμβασης θα αναρτηθεί στην ψηφιακή βάση δεδομένων (Virtual Data Room) που έχει δημιουργηθεί για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Αναλυτικότερα, η έκτακτη γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ και της Intarlot με αντικείμενο «την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της εταιρίας και τη μετάβαση των υφιστάμενων λειτουργιών της ΟΠΑΠ σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Επιπλέον, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει την εκλογή μελών του Δ.Σ. της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών, καθώς και την αντικατάσταση μελών της επιτροπής ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οι κ. μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 6η Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής.

Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σε δεύτερη ανακοίνωσή του, ο ΟΠΑΠ αημειώνει: "Το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Μαρτίου 2013 ομόφωνα να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού σε σχέση με την επιλογή του τεχνολογικού παρόχου του κεντρικού συστήματος με την υποψήφια ανάδοχο εταιρία Ιντραλότ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ (ΙΝΤΡΑΛΟΤ).

Μετά από συστηματική επανεξέταση των τεχνικών και οικονομικών όρων και διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με την Ιντραλότ, επετεύχθη αξιόλογη βελτίωση στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού σχετικά με τη χρονική δέσμευση της εταιρίας, που διαμορφώνεται σε τρία έτη, περίοδος μετά την οποία η εταιρία θα έχει δικαίωμα να επαναδιαπραγματευτεί ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

Η νέα σύμβαση τεχνολογικού παρόχου εξασφαλίζει στην εταιρία ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, προσδίδοντας ταυτόχρονα βεβαιότητα στο επενδυτικό κοινό αλλά και στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την απόκτηση του 33% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, ότι η εταιρία θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα και απρόσκοπτα μετά την 30ή.07.2013. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το προς υπογραφή κείμενο της νέας σύμβασης θα αναρτηθεί στην ψηφιακή βάση δεδομένων (Virtual Data Room) που έχει δημιουργηθεί για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η νέα σύμβαση θα καλύπτει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης για το κεντρικό σύστημα της εταιρίας το οποίο θα διασφαλίζει την πλήρη διεξαγωγή και διάθεση των 11 παιχνιδιών της (Στοίχημα και Αριθμοπαιγνίδια), καθώς και την προμήθεια ορισμένων περιφερειακών συστημάτων. Οι εργασίες υλοποίησης του νέου συστήματος θα αρχίσουν αμέσως, μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Τέλος, επειδή η νέα σύμβαση είναι ουσιώδους σημασίας για την εταιρία και τους μετόχους της, το διοικητικό συμβούλιο, στην ίδια συνεδρίαση, αποφάσισε να συγκαλέσει άμεσα τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, και να ζητήσει την έγκριση της νέας σύμβασης προ της υπογραφής της - όπως αυτή η Σύμβαση προβλέπεται από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό και όπως θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και εξελίξεις"
.


Τρίτη και φαρμακερή (;) για την τροπολογία ΤΑΙΠΕΔ

Εν τω μεταξύ, κατατέθηκε για τρίτη φορά στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει τη διάθεση στους υποψήφιους επενδυτές των συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υπό αποκρατικοποίηση εταιρίες, με εξαίρεση όσες άπτονται εθνικού συμφέροντος ή επηρεάζουν διακρατικές συμφωνίες της χώρας.

Η συγκεκριμένη τροπολογία αρχικά είχε κατατεθεί στις αρχές Φεβρουαρίου και αποσύρθηκε προκειμένου, όπως ειπώθηκε, να λάβει υπόψη την απαίτηση να διαφυλαχθούν συμβάσεις της αμυντικής βιομηχανίας. Επανακατέθηκε την Τετάρτη και αποσύρθηκε την Πέμπτη με την αιτιολογία ότι μπήκε σε «άσχετο» νομοσχέδιο.

Τώρα κατατέθηκε για τρίτη φορά σε ν/σ του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η τροπολογία προβλέπει ότι οι διοικήσεις εταιριών που βρίσκονται υπό αποκρατικοποίηση είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στο ΤΑΙΠΕΔ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να πραγματοποιηθούν ο νομικός και ο οικονομικός έλεγχος (due diligence) από τους υποψήφιους επενδυτές. Οι διοικήσεις των εταιριών απαλλάσσονται από τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, ενώ από την άλλη πλευρά καθορίζονται αυστηρές ποινές για όποιον υποψήφιο επενδυτή χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για άλλο σκοπό πλην αυτού για τον οποίο προβλέπεται να τις λάβει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v