Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Αύξηση 20,69% στα κέρδη από 1/7-31/12/2004

Αύξηση 20,69% στα κέρδη και 11,6% στον κύκλο εργασιών παρουσίασε η εταιρία Φίλιππος Νάκας, το α’ εξάμηνο της χρήσης 2004-2005 (από 1/7/2004 έως 31/12/2004), σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Νάκας: Αύξηση 20,69% στα κέρδη από 1/7-31/12/2004
Αύξηση 20,69% στα κέρδη και 11,6% στον κύκλο εργασιών παρουσίασε η εταιρία Φίλιππος Νάκας, το α’ εξάμηνο της χρήσης 2004-2005 (από 1/7/2004 έως 31/12/2004), σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2004 - 2005, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 11,66% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 17.242.577 ευρώ έναντι του ποσού των 15.441.986 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Τα δε κέρδη προ φόρων του εξαμήνου αυτού ανήλθαν στo ποσό των 1.532.531 ευρώ έναντι των 1.269.778 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 20,69%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v