Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Ζημίες 22,2 εκατ. το 2012

Μείωση κύκλου εργασιών (από τα 100,2 στα 84,6 εκατ.) και ζημίες 22,2 εκατ. (από 20,4 εκατ. ευρώ) κατέγραψε η εισηγμένη εταιρεία το 2012, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης κρίσης στο χώρο των media.

Τηλέτυπος: Ζημίες 22,2 εκατ. το 2012
Μείωση κύκλου εργασιών (από τα 100,2 στα 84,6 εκατ.) και ζημίες 22,2 εκατ. (από 20,4 εκατ. ευρώ) κατέγραψε η εισηγμένη εταιρεία το 2012, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης κρίσης στο χώρο των media.
 
Μάλιστα, οι ζημίες αυξήθηκαν παρά το γεγονός ότι το 2011 η Τηλέτυπος είχε προχωρήσει στην εγγραφή πολύ υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (8,58 εκατ. το 2011, 2,76 εκατ. πέρυσι).

Βασικά χαρακτηριστικά επίσης της προηγούμενης οικονομικής χρήσης ήταν η μείωση των εξόδων (-13,2% το κόστος πωλήσεων, -10,4% το κόστος λειτουργίας-διάθεσης) και οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (αύξηση καθαρού δανεισμού από τα 108,1 στα 116,6 εκατ. ευρώ, παρά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 10 εκατ. ευρώ).

Πάντως, το Mega Channel συνέχισε να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα μερίδια τηλεθέασης (21,6% και μάλιστα με καλύτερη επίδοση από το 2011) και την πρώτη θέση στη διαφημιστική πίτα.

Ο πρώτος στόχος της εισηγμένης για το 2013 είναι η εξασφάλιση ταμειακής επάρκειας. Προς τούτο, η Τηλέτυπος ολοκλήρωσε το 2012 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ και εξέδωσε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο ύψους 98 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε μακροπρόθεσμες. Μετά από αυτά, ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας βελτιώθηκε σημαντικά και ξεπέρασε τη μονάδα.

Παρόλα αυτά –σε περίπτωση που συνεχιστεί η αρνητική συγκυρία στην οικονομία- τόσο ο ορκωτός ελεγκτής όσο και η διοίκηση της εταιρείας πιθανολογούν την εμφάνιση ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με το management, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αντιμετωπιστεί με «την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική και τη στήριξη των κυρίων μετόχων της εταιρείας».

Στους φετινούς στόχους της Τηλέτυπος συγκαταλέγονται η διατήρηση της πρώτης θέσης στον τομέα της τηλεθέασης, η μείωση του συνολικού κόστους κατά τουλάχιστον 20% και ο περιορισμός των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v