Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι- Κρι: Στα €5,81 εκατ. τα καθαρά κέρδη 2012

Στα 5,81 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου της Κρι- Κρι το 2012 έναντι κερδών 2,35 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Κρι- Κρι: Στα €5,81 εκατ. τα καθαρά κέρδη 2012
Στα 5,81 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου της Κρι- Κρι το 2012 έναντι κερδών 2,35 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά, σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 59.299 χιλ. έναντι € 47.907 χιλ το 2011 (αυξημένος κατά 23,8%), ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 7.644 χιλ. έναντι € 5.170 χιλ. το 2011,
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5.813 χιλ., από € 2.350 χιλ. το 2011,
- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 5.226 χιλ., έναντι € 2.217 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 136%.
- Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 5.113 χιλ., έναντι € 2.218 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 57.828 χιλ. έναντι € 46.564 χιλ. το 2011. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των
€ 5.041 χιλ, από € 3.287 χιλ. το 2011.

Σε σχέση με τις πωλήσεις, συνολικά ο Όμιλος πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,8% (€ 59.299 χιλ έναντι € 47.907 χιλ) στη χρήση 2012 έναντι εκείνης του 2011.

Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 7,0% και διαμορφώθηκαν σε € 23.363 χιλ έναντι € 21.838 χιλ στην προηγούμενη χρήση.

Η Κρι-Κρι, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο παγωτού αποτελεί, πλέον, τη μοναδική Ελληνική εταιρία παγωτού με πανελλαδική διανομή, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί τη στροφή της κατανάλωσης σε ελληνικά προϊόντα.
 
Παράλληλα, το χτίσιμο των βασικών της μαρκών παγωτού (MASTER και RODEO) μέσω της διαφημιστικής προβολής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συνεργασίας με τη MARS και την ΙΟΝ, συνέβαλλαν καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων της στο παγωτό.

Τέλος, θετική ήταν και η επίδραση του καιρού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που εμφανίζεται και η υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 38,2% και διαμορφώθηκαν σε
€ 35.759 χιλ έναντι € 25.868 χιλ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές.

Στην εξέλιξη αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξαν η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, η επέκταση των συνεργασιών για την παραγωγή γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας και η έντονη αύξηση της ζήτησης ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 19,3% περίπου των συνολικών πωλήσεων, οριακά χαμηλότερα του στόχου γεωγραφικής διασποράς του 20%.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 10 χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα η Κρι-Κρι συνεχίζοντας την επέκταση της παρουσίας της στις ξένες αγορές, εισήχθη στην αγορά της Ολλανδίας, τοποθετώντας τα γιαούρτια της στα καταστήματα της μεγάλης αλυσίδας λιανεμπορίου Albert Heijn.

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της προγραμμάτων η εταιρεία έχει συνάψει δύο μακροπρόθεσμα μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.

Κατά την 31/12/2012, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του Ομίλου ανέρχεται σε € 2.951 χιλ. περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.

Σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. Η απόφαση αυτή αφορά στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και στην ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Η διοίκηση της Κρι-Κρι διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με την επίδραση που θα έχει στη ζήτηση των καταναλωτικών προϊόντων η περιορισμένη ρευστότητα και η μείωση των εισοδημάτων.

Το νέο έτος, ο Όμιλος θα κληθεί να προωθήσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα του εξασφαλίσουν επάρκεια ρευστότητας, τη διατήρηση αξιόλογων μεγεθών κερδοφορίας και αύξηση μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v