Ιntrakat: Την Παρασκευή τα αποτελέσματα 2012

Η Intrakat θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2012 την Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Ιntrakat: Την Παρασκευή τα αποτελέσματα 2012
Η Intrakat θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2012 την Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας το οικονομικό ημερολόγιο του 2013 έχει ως εξής:

Παρασκευή 29/03/2013 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Δευτέρα 03/06/2013 – Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Τρίτη 25/06/2013 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v