Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού

Την έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου έως το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Moda Bagno.

Moda Bagno: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού
Την έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου έως το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" target="_blank">Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" target="_blank">Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" href="http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=258" target="_blank">Moda Bagno.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε με ποσοστό 85,94% η έκδοση ενυπόθηκου ομολογικού δανείου μέχρι του ποσού των 3 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από Εθνική Τράπεζα και την Εθνική Τράπεζα (Κύπρου), εμπραγμάτως ασφαλισμένου (με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας) με σκοπό την αναδιάρθρωση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Περαιτέρω, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του ως άνω δανείου, ενώ σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την οποία θα καθορίσει το Δ.Σ., μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v