Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Σύσταση θυγατρικής στη Ρουμανία

Στη σύσταση θυγατρικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στη Ρουμανία με την επωνυμία Revos Management SRL, προχώρησε η Βογιατζόγλου Systems, η οποία θα συμμετέχει με 693.000,00 ευρώ και ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου της, ενώ ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου θα συμμετέχει με 7.000,00 ευρώ και ποσοστό 1%.

Βογιατζόγλου: Σύσταση θυγατρικής στη Ρουμανία
Στη σύσταση θυγατρικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στη Ρουμανία με την επωνυμία Revos Management SRL, προχώρησε η Βογιατζόγλου Systems, η οποία θα συμμετέχει με 693.000,00 ευρώ και ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου της, ενώ ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου θα συμμετέχει με 7.000,00 ευρώ και ποσοστό 1%.

Όπως ανακοίνωσε η Βογιατζόγλου, η έδρα της εταιρίας θα είναι στο Βουκουρέστι, ενώ σκοπός της θυγατρικής είναι η αγορά, μίσθωση, και εκμετάλλευση ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους.

Η σύστασή της εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών της εταιρίας και στοχεύει στην αυτοτελή διαχείριση των ακινήτων που θα αποκτήσει στην Ρουμανία και σε σημαντικά έσοδα από την εκμετάλλευσή τους.

Παράλληλα λόγω της συγκυρίας στην αγορά των ακινήτων στην Ρουμανία και της συνεχούς αυξήσεως της αξίας των η εταιρία προσδοκά σημαντικές υπεραξίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ήδη, η Revos Management SRL διαπραγματεύεται την απόκτηση οικοπεδικής έκτασης στο Βοuκουρέστι επί της οποίας θα ανεγείρει σύγχρονο κτίριο (κατάστημα και αποθηκευτικούς χώρους) στο οποίο αρχικά θα στεγασθεί η Voyatzoglou Systems Romania SRL η οποία και θα αναπτύξει κατάστημα και αποθηκευτικούς χώρους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v