Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα:Αύξηση 23% στα κέρδη τριμήνου

Αύξηση 23% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου 2005 της Alpha Αστικά Ακίνητα, διαμορφούμενα στα 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 14%.

Alpha Αστικά Ακίνητα:Αύξηση 23% στα κέρδη τριμήνου
Αύξηση 23% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου 2005 της Alpha Αστικά Ακίνητα μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, διαμορφούμενα στα 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 16,3% και διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρίας την 31/12/2004 κατά 3,6 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των μερισμάτων τα οποία παραμένουν στα ίδια κεφάλαια μέχρι την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v