Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μέρισμα 0,23 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004, ενέκρινε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems. Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε κάμψη κερδών σε Όμιλο και μητρική κατά το α’ τρίμηνο 2005 της τάξης του 43,1% και 37,2% αντιστοίχως.

Βογιατζόγλου: Μέρισμα 0,23 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004, η καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου 2005, ενέκρινε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βογιατζόγλου Systems.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 30/6/2005, ενώ από 1/7/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για το α’ τρίμηνο του 2005 με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία, οι πωλήσεις του Ομίλου Βογιατζόγλου διαμορφώθηκαν στα 5,216 εκ. ευρώ ήτοι στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τα περσινά οπότε και είχαν ανέλθει στα 5,248 εκ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος έφθασαν στα 225 χιλ. ευρώ έναντι 395 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο 2004, εμφανίζοντας πτώση κατά 43,1%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 2,102 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 5,6% έναντι των 1,990 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2004, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA διαμορφώθηκαν στα 594 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,4% έναντι των 710 χιλ. ευρώ του α’ τριμήνου 2004.

Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2005 συμπεριλαμβάνονται με την ολική μέθοδο η Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, η Logisystems με συμμετοχή 99% και για πρώτη φορά η νεοϊδρυθείσα Organizer Stores με συμμετοχή 99%.

Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 241 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,2% έναντι 383 χιλ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2004.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε κάμψη κατά 2,2% στα 4,927 εκ. ευρώ από τα 5,035 εκ. ευρώ το 2004, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 1,926 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,1% σε σύγκριση με τα 1,886 εκ. ευρώ στο τρίμηνο 2004.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA μειώθηκαν κατά 10,4% στα 623 χιλ. ευρώ έναντι 695 χιλ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v