Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Από 11/7 η αποκοπή μερίσματος

Από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας Μουζάκης θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος 0,012 ευρώ, που ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005. Το νέο Δ.Σ.

Μουζάκης: Από 11/7 η αποκοπή μερίσματος
Από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας Μουζάκης θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος 0,012 ευρώ, που ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005.

Δικαιούχοι είσπραξης μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της 08ης/07/2005 ημέρα Παρασκευή.

Όσον αφορά στην καταβολή μερίσματος, θα ξεκινήσει την 28η/07/2005 και θα πραγματοποιείται από τα καταστήματα της EFG Eurobank.

Επιπλέον, η Γ.Σ. εξέλεξε δύο ορκωτούς ελεγκτές (τακτικού και αναπληρωματικού) ως ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2005, ενώ παράλληλα, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες την κατά νόμο απόκτηση ιδίων μετοχών.

Τέλος, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, πως στη Γ.Σ. αποφασίστηκε η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενο από τους κάτωθι:

* Μουζάκης Ελευθέριος,

* Σαράφης Νικόλαος,

* Μουζάκη Ελευθερία,

* Σαράφης Διονύσιος,

* Κουρής Στέφανος,

* Σαράφης Ελευθέριος,

* Νιάρχος Νικήτας,

* Λαδάς Σπυρίδων,

* Κολοβός Βασίλειος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v