Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Υποχώρηση 31,6% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση 18,6% στη μητρική και 31,6% στον όμιλο παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems το α’ εξάμηνο του 2005, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 και με βάση τα ΔΛΠ.

Βογιατζόγλου: Υποχώρηση 31,6% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση 18,6% στη μητρική και 31,6% στον όμιλο παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems το α’ εξάμηνο του 2005, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2005, οι πωλήσεις του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθαν στα 12.032 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο του 2004 (11.544 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2004).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με τα περυσινά ανερχόμενα στα 4.611 χιλ. ευρώ έναντι 4.573 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004.

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 1.451 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,4% (1.920 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004).

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος, έφτασαν τα 600 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,6% (877 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004).

Σημειώνεται, ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2005 συμπεριλαμβάνονται με την ολική μέθοδο οι εταιρίες: α) Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, β) Logisystems AE με συμμετοχή 99%, γ) η Organizer Stores AEE με συμμετοχή 99% και για πρώτη φορά η δ) νεοϊδρυθείσα Revos Management SRL που εδρεύει στην Ρουμανία με συμμετοχή 99%.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα τα μικτά κέρδη, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώνονται επηρεαζόμενα αρνητικά από την αύξηση κατά 42,4% των εξόδων διάθεσης του Ομίλου, ανερχόμενα στα 838 χιλ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2005 έναντι 586 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων που ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Σε μητρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,8% ανερχόμενος σε 11.200 χιλ. ευρώ από 11.001 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο το 2004.

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.130 χιλ. ευρώ, στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο (4.173 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004).

Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 1.439 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,8% (1.729 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004).

Τέλος, τα καθαρά κέρδη της Μητρικής, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος, έφτασαν τα 609 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,6% (748 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v