Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Κάμψη 84,2% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση 84,2% στον όμιλο και 76,2% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems στο 9μηνο του 2005, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βογιατζόγλου: Κάμψη 84,2% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση 84,2% στον όμιλο και 76,2% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems στο 9μηνο του 2005, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθαν στα 17.814 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο του 2004 (17.352 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2004).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν με μικρή πτώση σε σχέση με τα περυσινά ανερχόμενα στα 6.660 χιλ. ευρώ έναντι 6.805 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004.

Τα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ανήλθαν στα 1.845 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 65,8% (5.402 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2004).

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος, έφτασαν τα 498 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 84,2%.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απόκλιση αυτή ενισχύεται κυρίως από τα έσοδα εκτός εμπορικής δραστηριότητας (έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη) που προέκυψαν το εννεάμηνο του 2004, ποσού 2.593 χιλ. ευρώ και αφορούσαν κέρδος από πώληση ακινήτου της μητρικής εταιρείας.

Επίσης, η υλοποίηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων που ακόμη οι αναμενόμενες αποδόσεις τους δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνέβαλαν στην αύξηση κατά 21,9% των εξόδων διάθεσης και διοίκησης και κατά 21,2% των χρηματοοικονομικών εξόδων επηρεάζοντας αρνητικά τα καθαρά κέρδη του Ομίλου.

Σημειώνεται, ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2005 συμπεριλαμβάνονται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες: α) Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, β) Logisystems AE με συμμετοχή 99%, γ) Organizer Stores AEE με συμμετοχή 99% και δ) η νεοϊδρυθείσα Revos Management SRL που εδρεύει στην Ρουμανία με συμμετοχή 99%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 3,8% ανερχόμενος στα 17.126 χιλ. ευρώ από 16.501 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2004. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 5.993 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 3,7% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο (6.224 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2004).

Τα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ανήλθαν στα 1.934 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 62,1% (5.106 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2004 συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντος έκτακτου και μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση ακινήτου της μητρικής ποσού 2.593 χιλ. ευρώ).

Τέλος, τα καθαρά κέρδη της μητρικής, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος, έφτασαν τα 698 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 76,2% (2.936 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2004).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v