Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, καθώς και τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, αποφάσισε σήμερα η γ.σ της Φίλλιπος Νάκας.

Νάκας: Νέο διοικητικό συμβούλιο
Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιτίας της λήξης της θητείας του προηγούμενου, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Φίλιππος Νάκας, για να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση των εταιριών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Αναλυτικότερα, από την έκτακτη γενική συνέλευση εκλέχθησαν ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Κωνσταντίνος Φ. Νάκας, Γεώργιος Φ. Νάκας, Ανδρέας Θ. Τσιτάκης και Στέλιος Δ. Βασιλάκης ενώ ως μη εκτελεστικά μέλη οι Σπύρος Α. Μπαρμπάτος, Δημήτρης Β. Παπαθεοδωρόπουλος και Νικόλαος Χ. Χατζηγεωργίου.

Η γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενέκρινε την έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2842/2000. Ως εκ τούτου αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 82.796,77 ευρώ και έτσι από 3.721.203,23 ευρώ διαμορφώνεται σε 3.804.000,00 ευρώ και η διαφορά της αυξήσεως θα καλυφθεί από τους λογαριασμούς που αναφέρονται στις ”Διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων” και ”Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο”.

Τέλος, η ονομαστική αξία της μετοχής διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ, ενώ ο αριθμός των μετοχών δεν μεταβάλλεται. Η γενική συνέλευση καθόρισε επίσης τις αμοιβές και τους μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v