Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Επιπλέον καταβλητέοι φόροι 254.000 ευρώ

Επιπλέον φόροι ύψους 254.000 ευρώ καταλογίστηκαν στην εταιρία Φίλιππος Νάκας, ύστερα από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για τις ανέλεγκτες χρήσεις 01.07.2002 -30.06.2003, 01.07.2003-30.06.2004 & 01.07.2004-30.06.2005.

Νάκας: Επιπλέον καταβλητέοι φόροι 254.000 ευρώ
Επιπλέον φόροι ύψους 254.000 ευρώ καταλογίστηκαν στην εταιρία Φίλιππος Νάκας, ύστερα από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για τις ανέλεγκτες χρήσεις 01.07.2002 -30.06.2003, 01.07.2003-30.06.2004 & 01.07.2004-30.06.2005.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ανωτέρω φόροι έχουν επιβαρύνει μέσω προβλέψεων τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων μέχρι 30.06.2005, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν κατά την πρώτη μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Π.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v