Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Στις 17/2 η β’ επαναληπτική γ.σ.

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρίας Ideal, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα γενική συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το νόμο απαρτία.

Ideal: Στις 17/2 η β’ επαναληπτική γ.σ.
Την Παρασκευή 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρίας Ideal, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα γενική συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το νόμο απαρτία.

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης της Ideal ήταν τα ακόλουθα:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρίας.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρίας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών ή/και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και έκδοση νέων μετοχών σε υπέρ το άρτιο τιμή, με κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 και εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρίας.

4. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v