Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Ειδικός Διαπραγματευτής η Beta

Την απόκτηση από την Beta Χρηματιστηριακή της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. στις 2 Μαρτίου.

Νάκας: Ειδικός Διαπραγματευτής η Beta
Την απόκτηση από την Beta Χρηματιστηριακή της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. στις 2 Μαρτίου.

Ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 8η Μαρτίου 2006.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Beta Χρηματιστηριακή με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Beta Χρηματιστηριακή θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην Beta Χρηματιστηριακή.2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η Beta Χρηματιστηριακή έχει συνάψει σύμβαση με τους Γεώργιο Νάκα και Κωνσταντίνο Νάκα, κύριους μετόχους της Εκδότριας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση των κυρίων μετόχων να συνάπτουν συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v