Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Mε νέα ονομαστική αξία από 9/3

Από την 9η Μαρτίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας Καρέλια θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 7,70 ευρώ ανά μετοχή.

Καρέλια: Mε νέα ονομαστική αξία από 9/3
Από την 9η Μαρτίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας Καρέλια θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 7,70 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται, ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Καρέλια της 22ας Ιουνίου 2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.229.200,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσού 3.228.173,15 ευρώ (αφορολογήτων αποθεματικών του ν.1828/1989), β) ποσού 1.026,85 ευρώ (αποθεματικού του αρθρ. 8 του ν. 2579/1998).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,53 ευρώ σε 7,70 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Καρέλια θα ανέρχεται στο ποσό των 21.252.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.760.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,70 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση του της 2ας Μαρτίου 2006 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v