Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποινικοί Κώδικες: Αυστηρότερες οι διατάξεις για την δωροδοκία

Σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στους Ποινικούς Κώδικες. Αναβαθμίζεται σε κακούργημα η δωροδοκία. Αλλαγές επέρχονται στο αδίκημα της απιστίας.

Ποινικοί Κώδικες: Αυστηρότερες οι διατάξεις για την δωροδοκία

Αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούν στο αδίκημα της δωροδοκίας αλλά και αλλαγές όσον αφορά στο αδίκημα της απιστίας περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν κυρίως από τον ΟΟΣΑ, αναβαθμίζεται σε κακούργημα η δωροδοκία, ενώ για το αδίκημα της απιστίας προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη θα πρέπει να έχει προηγηθεί μήνυση, εκτός και αν αυτή στρέφεται σε βάρος του Δημοσίου όποτε διώκεται αυτεπάγγελτα.

Μάλιστα στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται και μεταβατική διάταξη η οποία προβλέπει ότι για τις ποινικές διαδικασίες που αφορούν στο αδίκημα της απιστίας και βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτές θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έγκληση εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση «κατά την άποψη που επικράτησε, όλες οι μορφές απιστίας, εκτός εκείνων που στρέφονται κατά του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πρέπει να διώκονται κατ’ έγκληση. H ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με την κατ’ έγκληση δίωξη του πυρήνα των περιουσιακών εγκλημάτων (απάτη, υπεξαίρεση, καταδολίευση κ.λπ.) στον ιδιωτικό τομέα και έχει την αυτή δικαιολογία, δηλαδή τον ατομικό χαρακτήρα των προσβαλλόμενων εννόμων αγαθών. Κατά την μειοψηφήσασα άποψη, η κατ’ έγκληση δίωξη δεν αρμόζει σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και εμφανίζεται κατ’ εξοχήν προβληματική όταν εγκλήματα όπως η απάτη, η υπεξαίρεση ή η απιστία στρέφονται κατά νομικών προσώπων».

Για το αδίκημα της δωροδοκίας και της δωροληψίας πολιτικών προσώπων στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι: 
«1. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι ή τα μέλη των κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συμβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή τους, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε αυτά.

Επίσης,«1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, βουλευτή, τον περιφερειάρχη ή τον δήμαρχο, άμεσα ή μέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες».

Πρόβλεψη όμως υπάρχει και για τους διευθυντές επιχειρήσεων. «3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν με παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας, δεν απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης των προηγουμένων παραγράφων».

Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση οι αλλαγές σημειώθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί αφενός ότι η ευθύνη του διευθυντή επιχείρησης ή άλλου προσώπου που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση θεμελιώνεται μόνο όταν το πρόσωπο αυτό παραβιάζει συγκεκριμένο καθήκον επιμέλειας και αφετέρου ότι η ευθύνη θεμελιώνεται μόνο όταν η παραβίαση του καθήκοντος καλύπτεται από δόλο. Ως εκ τούτου τα διευθυντικά στελέχη νομικών προσώπων θα πρέπει να καλύπτουν με δόλο την παραβίαση συγκεκριμένων καθηκόντων τους, λόγω της οποίας, από αμέλειά τους καθίσταται δυνατή μια πράξη δωροδοκίας.

Ακολούθως, «Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν με παράβαση συγκεκριμένου υπηρεσιακού καθήκοντος, δεν απέτρεψαν από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχο τους από την τέλεση πράξης των προηγούμενων παραγράφων».

Εύα Καραμανώλη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v