ΓΣΕΕ: Δικαίωση των αγώνων από το ΣτΕ για το μητρώο συνδικαλιστών

"Η κρίση ως αντισυνταγματικών βασικών διατάξεων για το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και η παραπομπή βάσει του Συντάγματος στην Ολομέλεια, αποτελεί επισφράγισμα της σοβαρότητας της υπόθεσης, η οποία έχει μείζον πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον", αναφέρει ανακοίνωση.

ΓΣΕΕ: Δικαίωση των αγώνων από το ΣτΕ για το μητρώο συνδικαλιστών

«Δικαίωση πολύμηνων και δύσκολων συλλογικών αγώνων αποτελεί η απόφαση 2175/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία μπαίνει φρένο νομιμότητας στη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), δικαιώνοντας τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ΓΣΕΕ για τη μη θέση του σε λειτουργία λόγω της παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και της εκκρεμοδικίας στο ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) σχετικά με το θέμα νομιμότητας στη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων και την προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της υπουργικής απόφασης από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων στην ACS.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας (7μελής σύνθεση), εξετάζοντας την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το πρωτοβάθμιο σωματείο της ACS, ομόφωνα και έγκαιρα από τη συζήτηση της υπόθεσης, αναγνωρίζει, ανάμεσα σε άλλα, ότι:

  • οι ρυθμίσεις του ν. 4808/2021 και της Υπουργικής Απόφασης για το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. για τη σωρευτική αναστολή σειράς συνδικαλιστικών δικαιωμάτων (προστασία από απόλυση, υπογραφή ΣΣΕ, κήρυξη απεργίας, συνδικαλιστική δράση στην επιχείρηση κλπ) στην περίπτωση μη καταχώρισης ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στο μητρώο αυτό συνιστούν προδήλως δυσανάλογη και ιδιαιτέρως σοβαρή παρέμβαση στο δικαίωμα συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά παράβαση του Συντάγματος (αρθρ. 23 παρ.1)
  • η υποχρεωτική καταχώριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων που είναι εκλεγμένοι ή υποψήφιοι στα όργανα εκπροσώπησης των εργατικών σωματείων, και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αντίκειται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (αρθ. 9 παρ.1), ο οποίος θέτει τον κανόνα της απαγόρευσης επεξεργασίας των δεδομένων που αποκαλύπτουν τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

Η κρίση ως αντισυνταγματικών βασικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και η παραπομπή βάσει του Συντάγματος στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, αποτελεί επισφράγισμα της σοβαρότητας της υπόθεσης, η οποία έχει μείζον γενικό νομικό ενδιαφέρον αλλά και πολιτικό και κοινωνικό, καθώς αφορά, όπως αναφέρεται στην απόφαση, σε ρυθμίσεις «που προσβάλλουν τον πυρήνα της συνδικαλιστικής ελευθερίας ή συνεπάγονται περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας ή επιφέρουν παράνομη προσβολή άλλων προστατευτέων από το Σύνταγμα ή και το Ενωσιακό Δίκαιο δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Η εκτεταμένη παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων που ασκούν ενεργή συνδικαλιστική δράση και συμμετέχουν στα συνδικάτα, στους οποίους μάλιστα απαγορεύεται με ρητή διάταξη το ατομικό δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ αντίθετα… επιτρέπεται στους εργοδότες και στις εργοδοτικές οργανώσεις, έχει τεθεί εξίσου υπόψη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την Προσφυγή της ΓΣΕΕ τον Δεκέμβρη του 2021.

Τα προβλήματα που διαρκώς προκύπτουν στη 9μηνη λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας επιβάλλουν την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας».

Επίσης, το ΕΚΑ, σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δ’ τμήματος του ΣτΕ, οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης σχετικά με το ΓΕΜΗΣΟΕ καταλήγουν να προσβάλλουν τον πυρήνα της συνδικαλιστικής ελευθερίας κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, ενώ ταυτόχρονα προσβάλλουν το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v