Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιρειών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση εννέα εταιρειών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2013.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιρειών στο ΧΑ

Αναλυτικά στην EXAE η συμμετοχή της JP Morgan Asset Management στις 19/6 υποχώρησε κάτω του 5% από 5,06% προηγουμένως.

Αντίστοιχα στην Κέκροψ το ποσοστό του Παναγιώτη Ψυχάρη μηδενίστηκε από 21,58% και η συμμετοχή του Σταύρου Ψυχάρη ανήλθε στο 21,58%.

Στην Ντρουκφάρμπεν το ποσοστό του Γ. Καραβασίλη στις 25/6 αυξήθηκε στο 68,12% από 66,14% προηγουμένως.

Στην Καθημερινή η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας περιορίστηκε στο 0,42% από 5,1%.

Αντίστοιχα στη Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες το ποσοστό της Kahka Bendukidze μειώθηκε στο 43,06% από 53%, της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 6,04% από 16,94% προηγουμένως, της Alpha Bank στο 9,88% και η συμμετοχή του ΤΧΣ(μέσω Eurobank) ανήλθε στο 16,94%.

Παράλληλα στη Μαίλλης το ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας στις 19/6 περιορίστηκε στο 7,92% από 23,18% προηγουμένως και αντίστοιχα η συμμετοχή του ΤΧΣ διαμορφώθηκε στο 10,27%.

Στη Νίκας το ΤΧΣ (μέσω της Eurobank) κατέχει ποσοστό 11,99% ενώ στις 20/6 μηδενίστηκε η συμμετοχή της Εθνικής από 11,99% προηγουμένως.

Στην Altec η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο 12,44% από 25,67% ενώ στην S&B η επενδυτική μερίδα  (Ενεργούν συντονισμένα: α) οι μέτοχοι της Εκδότριας, Αικατερίνη Π. Κυριακοπούλου, Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος, Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος, Αικατερίνη Ο. Κυριακοπούλου, Αλεξία Κυριακοπούλου, Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήλ Α.Ε. και Αυγή Ακίνητα Α.Ε., και β) η εταιρία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L., η οποία ανήκει εμμέσως εξολοκλήρου σε επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône Capital IV L.P.) κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας από 97,83% προηγουμένως.

***Αναλυτικά ο πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές στο Χ.Α. την 1η/7/2013, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v