Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισαγωγές νέων μετοχών ενέκρινε το Δ.Σ. του Χ.Α.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Profile και Proton Bank, ενέκρινε μεταξύ άλλων κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εισαγωγές νέων μετοχών ενέκρινε το Δ.Σ. του Χ.Α.
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Profile και Proton Bank, ενέκρινε μεταξύ άλλων κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα ενέκρινε:

* των 3.917.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Profile, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 14ης Νοεμβρίου 2006. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 22α Νοεμβρίου 2006.

* των 17.547.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Proton Bank” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρών Omega Bank και Proton ΑΧΕΠΕΥ (θυγατρικής 100%) με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής:Κάθε μέτοχος της Proton Bank θα ανταλλάσσει μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας ευρώ 4,49 που κατέχει με μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας ευρώ 4,49.

Κάθε μέτοχος της Omega Bank θα ανταλλάσσει μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας ευρώ 4,04 που κατέχει, προς 0,90 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ 4,49.

Οι μέτοχοι της απορροφώσας Proton Bank θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν – 45.135.892 κοινές ονομαστικές μετοχές – ονομαστικής αξίας ευρώ 4,49.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης, για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας Proton Επενδυτική Τράπεζα σε ”Proton Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία” και του διακριτικού της τίτλου σε ”Proton Bank”.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και ως ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει η αλλαγή της επωνυμίας, ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2006.

Τέλος, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

* την απόκτηση της ιδιότητας του εξ’ αποστάσεως Μέλους της Αγοράς Αξιών του ΧΑ από την εταιρία – Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ”ΤΡΩΪΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ”, στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας συναλλαγών ΧΑ – ΧΑΚ.

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών Νεοχημική και Lamda Detergent από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”Proton Bank” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών των παραπάνω εισηγμένων τη Δευτέρα 13/11/2006.

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας Βetanet από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της παραπάνω εισηγμένης την Τετάρτη 15/11/2006.

Τέλος, ενημερώθηκε για τη λύση της σύμβασης (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ”Yalco” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v