Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Πράσινο φως στις νέες μετοχές της Sato

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Ευρωσύμβουλοι και Sato ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ: Πράσινο φως στις νέες μετοχές της Sato

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

7.347.600 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 12 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 1,30.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12ης Δεκεμβρίου 2013.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 16η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 16η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 19η Δεκεμβρίου 2013.

• 37.269.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «SATO Α.Ε.», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 11η Δεκεμβρίου 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v