Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Πτώση σε λειτουργικά κέρδη και τζίρο

Aύξηση 128,9% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2013 σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή. Ωστόσο το μέγεθος στρεβλώνουν μια σειρά από έκτακτα αποτελέσματα. Οι θετικοί και οι αρνητικοί πρωταγωνιστές. Οι καταλύτες για το 2014.

Εισηγμένες: Πτώση σε λειτουργικά κέρδη και τζίρο

Aύξηση 128,9% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2013 σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, ωστόσο πολλά έκτακτα αποτελέσματα στρεβλώνουν την εικόνα. Από τις κερδοφόρες εταιρίες οι 23 ενίσχυσαν τα κέρδη τους, ενώ 31 κατέγραψαν αναστροφή ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της BETA ο τζίρος των εισηγμένων υποχώρησε κατά 5% και τα EBITDA κατά 21,8%. Από τις ζημιογόνες, 52 εταιρίες βυθίστηκαν περισσότερο στο κόκκινο, ενώ 18 σημείωσαν αναστροφή κερδών.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, πολλά έκτακτα αποτελέσµατα διαστρεβλώνουν την τελική εικόνα. Παρατηρήθηκαν ποσοτικές βελτιώσεις στις ταµειακές ροές, διατήρηση περιθωρίων και εξαγωγικού προσανατολισµού

Τα turn arounds ήταν περισσότερα φέτος, αλλά η εικόνα παραµένει υπέρ των ζηµιογόνων, σημειώνει η ΒΕΤΑ τονίζοντας πως διαμορφώνονται επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων στην οικονομία.

Η μείωση του τζίρου κατά 5% αποδίδεται στην εγχώρια ύφεση καθώς και στην κόπωση των εξαγωγών των ελληνικών εταιριών. Από την πλευρά τους οι εισηγμένες έδωσαν έμφαση τόσο στις περικοπές των δαπανών όσο και στην ενίσχυση των ταμειακών τους ροών, γεγονός που επηρέασε θετικά το τελικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν και από μια σειρά εκτάκτων παραγόντων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

- οι λιγότερες προβλέψεις και απομειώσεις τόσο στα ακίνητα όσο και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

- Η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου (συντελεστής από 20% στο 26%) όσο και από τη φορολόγηση τέως αφορολόγητων απιοθεματικών.

- Εκτακτες προβλέψεις στον κλάδο της υγείας (clawback και rebate).

- Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες κινήθηκαν υπέρ του ευρώ ευνοώντας τις εισαγωγικές εταιρίες.

Tέλος σημαντική επίπτωση στα τελικά αποτελέσματα είχε ο κλάδος των διυλιστηρίων λόγω των ιστορικά χαμηλών περιθωρίων διύλισης στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ το 2013 µπορεί να µην µείνει στην ιστορία ως το έτος µε τη µεγαλύτερη οργανική
κερδοφορία, θα µείνει ωστόσο ως το έτος µε τις µεγαλύτερες µειώσεις κόστους που επιχειρήθηκαν να γίνουν µε επαναλαµβανόµενο αντίκτυπο. Οι µειώσεις κόστους έχουν συντελεσθεί είτε µε εθελούσιες εξόδους προσωπικού είτε µε τη µείωση άλλων σταθερών εξόδων (ενοίκια, ενεργειακό κόστος κ.λπ.).

Στο δ' τρίµηνο οι δύο συστηµικές τράπεζες, τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΤΕ επιβάρυναν τα αποτελέσµατά τους µε εθελούσιες εξόδους οι ωφέλειες των οποίων αναµένεται να εµφανιστούν στο 2014.

Πρωταγωνιστές

∆υνατό φινάλε για FFGroup, Αεροπορία Αιγαίου, Jumbo (2o τρίµηνο), Eurobank Properties, ΟΛΘ και ΜΕΤΚΑ. Εικόνα βελτίωσης για Φουρλή, Coca Cola, Σε µικρότερες εταιρίες επισηµαίνουµε τις Κυριακίδης, Ευρωπαϊκή Πίστη, Πλαίσιο, Γενική Εµπορίου, Αττικές Εκδόσεις, Μύλοι Κεπενού, Κανάκης, Revoil, Πετρόπουλος, Paperpack, Λάµψα και Βyte. Για άλλο ένα τρίµηνο καλές επιδόσεις ανακοινώθηκαν από Καρέλια, Σαράντη, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ και Πλαστικά Κρήτης.

Σε επίπεδο έτους Ελληνικά Χρηµατιστήρια, Τράπεζα Ελλάδος, ΕΥ∆ΑΠ, ΜΕΤΚΑ, Πλαίσιο είχαν εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ από µικρότερες εταιρίες MLS Πληροφορική, Inform Lycos, Elton Χηµικά και Ευρωπαϊκή Πίστη έδειξαν µεγέθη µε ιστορικά υψηλές αναφορές. Από την Εναλλακτική Αγορά ξεχώρισαν Entersoft, Vidavo και Εuroxx που γύρισαν σε κερδοφορία ενώ πολύ καλή εικόνα είχε και η Envitec παρά τη µείωση της κερδοφορίας της.

Αρνητικά µεγέθη ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώθηκαν από Ιντραλότ, Ελληνικά Πετρέλαια, Frigoglass, και Τιτάν.

Mε σηµαντικές ζηµίες έκλεισαν τηνχρονιά όλος ο όµιλος Βιοχάλκο καθώς και η μητρική ενώ υψηλές ζηµίες παρουσιάζουν MIG, Παρνασσός, Τροπαία, Forthnet, Πήγασος, Καθηµερινή, Αλουµύλ, ΕΛΓΕΚΑ, Spider, Dionic, Axon, Yalco, Lavipharm, Intertech, Ηλεκτρονική, Creta Farms, Νίκας, Ακρίτας, Ηρακλής, σχεδόν το σύνολο των εταιριών στις ιχθυοκαλλιέργειες, το σύνολο των ναυτιλιακών και του κλάδου υγείας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ωστόσο ότι σε πολλές από τις παραπάνω εταιρίες η ζηµιά ενισχύθηκε από µη επαναλαµβανόµενους παράγοντες (αποµείωσεις, προβλέψεις, διακύµανση ισοτιµιών και εµπορευµάτων) µε αποτέλεσµα να µεγεθύνεται δυσανάλογα µε την επίδοση των λειτουργικών αποτελεσµάτων η πίεση στην τελική γραµµή.

Η συνέχεια...

Επόµενος σταθµός στους ισολογισµούς θα είναι η µείωση του κόστους δανεισµού. Ήδη επιχειρείται µια προσπάθεια µείωσης της καθαρής δανειακής θέσης είτε µε αυξήσεις κεφαλαίου είτε µε εξοφλήσεις δανείων. Το εγχείρηµα δύσκολο καθώς οι εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης είναι περιορισµένες ωστόσο η σταθεροποίηση των λειτουργικών κερδών είναι µια καλή αρχή για την επιστροφή και της τελικής γραµµής στο «συν».

Στο α' τρίµηνο µεγάλο µέρος των αναδιαρθρώσεων θα αρχίσει να πιάνει τόπο πριν από τη γραµµή των λειτουργικών κερδών. Όσο θα εξελίσσεται η χρήση το όφελος θα γίνεται πιο ορατό αφού το σταθερό κόστος έχει συµπιεστεί κατεβάζοντας χαµηλότερα το νεκρό σηµείο. Για να επιτευχθεί ωστόσο το όφελος θα χρειαστούν καύσιµα, τουτέστιν ρευστότητα στην οποία ο τραπεζικός κλάδος δεν φαίνεται να έχει ακόµα ανοίξει γραµµές (φθηνές) για αύξηση του κεφαλαίου κίνησης.

Οι βελτιώσεις ωστόσο που αναµένονται στο προσεχές διάστηµα δεν θα προέλθουν µόνο από τη διοχέτευση ρευστότητας: Ο κλάδος των κατασκευών λόγω επανέναρξης των έργων στις παραχωρήσεις θα αρχίσει να εµφανίζει θετικό πρόσηµο, ενώ παράπλευρες ωφέλειες αναµένονται και στη ζήτηση οικοδοµικών υλικών. Καλά είναι τα πρώτα µηνύµατα από το µέτωπο των κρατήσεων στον τουρισµό. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στον ΟΠΑΠ µε την εγκατάσταση των VLTs στο β' εξάµηνο θα βελτιώσει την κερδοφορία του. Κοιτάζοντας µακρύτερα η εκµετάλλευση του Ελληνικού καθώς και άλλες αποκρατικοποιήσεις (λιµάνια, ύδρευση κ.λπ.) δηµιουργούν δυνητικά νέα περιθώρια δραστηριότητας για τις εισηγµένες.

Από την άλλη πλευρά οι αποτιµήσεις της ελληνικής αγοράς δεν είναι πια φθηνές, υπάρχει ίσως περισσότερη αισιοδοξία από όση επιτρέπουν οι ιστορικοί µέσοι όροι αποτιµήσεων των εταιριών. Το 2014 τρέχει µε Ρ/Ε 20 ενώ το 2015 µε Ρ/Ε 15 µε αρκετό ρίσκο ωστόσο εκτέλεσης και πολλά «αν» στις βασικές παραδοχές. Ως εκ τούτου η προσέγγισή µας στην αγορά είναι αυστηρά επιλεκτική και εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στις ειδικές προοπτικές του κάθε κλάδου αλλά και της χρηµατοοικονοµικής δοµής που έχει πλέον η κάθε εταιρία.

Από την άλλη πλευρά η ανάκαµψη θα περάσει και µέσα από τις τραπεζικές µετοχές οι οποίες παρά το γεγονός της µη ύπαρξης λειτουργικών κερδών ακόµα και το 2014 φαίνεται να προσελκύουν το ενδιαφέρον λόγω των µεγάλων ωφελειών που αναµένεται να έχουν από την επόµενη χρήση λόγω της µείωσης του κόστους, των συνεργειών ενοποίησης, με το γύρισµα της οικονοµίας και τη µείωση του ρίσκου από την τακτοποίηση των κεφαλαιακών τους αναγκών.

Οι βασικές επιλογές

Οι βασικές µας επιλογές αφορούν τα τρία θέµατα που έχουµε επιλέξει ως κύριους καταλύτες για το 2014: Αποκρατικοποιήσεις, ανάκαµψη, αναδιαρθρώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγουµε τις ∆ΕΗ, ΜΕΤΚΑ, Alpha Βank, και Ελλάκτωρ. Μας αρέσουν ακόµα Jumbo, Πλαίσιο, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ λόγω ισολογισµών και υψηλού beta στις διακυµάνσεις της εγχώριας ζήτησης όπως και Μυτιληναίος και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λόγω των εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας.

Παραµένουµε τέλος θετικοί για µικρότερες εταιρίες που έχουν αποδείξει ότι οι επιδόσεις τους δεν είναι συγκυριακές: Κρι Κρι, Elton Χηµικά, Κυριακίδης Μάρµαρα, Πλαίσιο, Iκτίνος, Ευρωπαϊκή Πίστη, Eurobank Properties, Καρέλιας, Πλαστικά Κρήτης, Flexopack και Autohellas. Αν η εµπορευσιµότητα των εταιριών αυτών βελτιωθεί τότε θα αρχίσουν να κεφαλαιοποιούν τα καλά µεγέθη και την επιτυχία των διοικήσεών τους, αναφέρει η ΒΕΤΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v