Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στην κατηγορία Προς Διαγραφή Μάρακ & PC Systems

Στην Κατηγορία Επιτήρησης μεταφέρονται οι μετοχές της προοδευτικής και της Dionic. Στην κατηγορία Προς Διαγραφή οι μετοχές των Μάρακ και PC Systems. Στη Χαμηλή Διασπορά η Καθημερινή.

ΧΑ: Στην κατηγορία Προς Διαγραφή Μάρακ & PC Systems

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη των εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλή Διασπορά (άρθρο 3.1.2.3.)

Οι μετοχές της εταιρίας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλή Διασπορά από την Κύρια Αγορά, καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (<15%).

 Η μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλή Διασπορά, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Ιουνίου 2014, ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

 

Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή (άρθρο 3.1.2.5.)

Οι μετοχές των εταιριών ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

Η μεταφορά των μετοχών στην κατηγορία Προς Διαγραφή, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10 Απριλίου 2014.

Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.4.)

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εταιριών ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Η μεταφορά των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10 Απριλίου 2014.

Μετά τις προαναφερόμενες αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 09.04.2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                    

150

0

3

147

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ                

10

1

0

11

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ                                

36

2

2

36

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ                           

1

2

0

3

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

39

0

0

39

ΣΥΝΟΛΟ

236

5

5

236

 

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας "INSIGHTCAPITAL ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε." για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

*την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους της ΕΧΑΕ «ORANGE PARTNERS AEΠEY» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών της ΕΧΑΕ.

*την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους της ΕΧΑΕ «ATLANTIC SECURITIES LIMITED» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων της ΕΧΑΕ.

*την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «F.G. EUROPE Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος της ΕΧΑΕ «MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 14 Απριλίου 2014.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών

Σε συνέχεια της μεταφοράς, από την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, των μετοχών της εταιρείας «DIONIC AΕΒΕ» στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες.

Αναλυτικά:

Δείκτη Τιμών Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» με συντελεστή στάθμισης 100% αντίστοιχα.

FTSE/ X.A. Δείκτης Αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

FTSE/ X.A. Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Πέμπτης 10 Απριλίου 2014.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v