Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλάδος Υγείας: Πυρετός αποτιμήσεων και προσδοκιών

Έπειτα από ένα θερμό 2006, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου υγείας εκτοξεύτηκαν, πολλοί υποστηρίζουν ότι το 2007 θα είναι έτος σημαντικών αποφάσεων για τις δυνάμεις του κλάδου.

Κλάδος Υγείας: Πυρετός αποτιμήσεων και προσδοκιών
του Γιώργου Α. Σαββάκη

Έπειτα από ένα θερμό 2006, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου υγείας εκτοξεύτηκαν, πολλοί υποστηρίζουν ότι το 2007 θα είναι έτος σημαντικών αποφάσεων για τις δυνάμεις του κλάδου.

Ταυτόχρονα, τα πολλά και φιλόδοξα σχέδια των εισηγμένων εταιρειών, σε συνδυασμό με το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό (roadshows από όλες σχεδόν τις εταιρείες), δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για να διατηρηθεί ο κλάδος στο προσκήνιο.

Ο κλάδος μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις βασικές υποκατηγορίες, τις γενικές κλινικές, τα μαιευτήρια κα τα διαγνωστικά κέντρα, ενώ σε όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα των ελληνικών εταιρειών κυρίαρχος είναι ο ρόλος των γιατρών (και ιδίως αυτών με τη μεγαλύτερη πελατεία), όχι μόνο λόγω της συμβολής τους στα έσοδα, αλλά και λόγω των ποσοστών που κατέχουν στις εισηγμένες εταιρείες.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου το 2007 είναι θετικές, αφού ο ρυθμός ανάπτυξης των γενικών κλινικών προβλέπεται να ανέλθει στο 12% - 14%, για τις μαιευτικές κλινικές, στο 7% - 8%, ενώ για τα διαγνωστικά κέντρα εκτιμάται στο 5%. Οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες είναι ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών, το Υγεία, το Ιασώ η Euromedica, ενώ σημαντικοί ”παίκτες” εκτός Σοφοκλέους είναι το Μητέρα, το Metropolitan και η Ευρωκλινική.

Έπειτα από μια σειρά σημαντικών επενδύσεων στην προολυμπιακή περίοδο και τη δημιουργία νέων γενικών κλινικών (Metropolitan, Ιασώ General, Ερρίκος Ντυνάν κ.ά.), υπήρξε υπερπροσφορά κλινών και δημιουργήθηκαν δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο. Για να αποφευχθεί το πρόβλημα, οι νέες επενδύσεις τις οποίες ετοιμάζουν οι εισηγμένες και μη εταιρείες αφορούν πλέον σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και σε περιοχές που παρουσιάζουν σημαντική έλλειψη, εστιάζοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες των καταναλωτών.

Για την περίοδο μετά το 2007, στις εκτιμήσεις των αναλυτών αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι οι εταιρείες του κλάδου θα συνεχίσουν να εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της κερδοφορίας τους.

Οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη

ΥΓΕΙΑ: Το Υγεία, έπειτα από την επιβεβαίωση για στενότερη συνεργασία με τις εταιρείες Μητέρα και Λητώ, την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 60 εκατ. ευρώ και την επικείμενη έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού, ”δείχνει” απόλυτα έτοιμο να ανταποκριθεί στον νέο του ρόλο, ενώ η συμμετοχή κατά 26,61% της Marfin Financial Group αποτελεί εχέγγυο για τη διοικητική ομάδα.

Για το 2006, το Υγεία εκτιμάται από την Alpha Finance ότι θα εμφανίσει κύκλο εργασιών της τάξεως των 91,9 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αναμένεται στα 13,7 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη στο 1,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2007 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα κινηθεί ανοδικά στα 96,5 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή για την εταιρεία υπολογίζονται σε 0,03 ευρώ για το 2006, ενώ το μέρισμα για τη χρήση σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο, στις εκτιμήσεις δεν υπολογίζονται οι νέες κινήσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά και προς τα πάνω τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

ΙΑΣΩ: Το Ιασώ υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ, με στόχο μέχρι το 2009 οι νοσοκομειακές μονάδες του να καλύπτουν ευρύ φάσμα των υπηρεσιών υγείας σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία της χώρας. Το Ιασώ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία κατασκευής της γενικής και μαιευτικής κλινικής στη Θεσσαλία, μια επένδυση της τάξεως των 38 εκατ. ευρώ που αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα του ομίλου εκτός Αττικής.

Η κλινική εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του 2009, ενώ βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα των ιατρών από την περιοχή. Οι εκτιμήσεις της Factset για το Ιασώ αναφέρουν ότι για το 2006 ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί στα 145,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 14,4 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2005. Οι προβλέψεις για το 2007 επισημαίνουν ότι ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί στα 166,5 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη να προβλέπονται στα 18,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο πολλαπλασιαστής κερδοφορίας για το 2006 υπολογίζεται σε 24,86 και 19,73 φορές τα καθαρά κέρδη του 2006 και του 2007.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών έχει ήδη ανακοινώσει τη στρατηγική μετοχική συμφωνία του με τον γερμανικό όμιλο Asklepios (συμμετοχή 11,35%), με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα σε εξειδικευμένους τομείς υπηρεσιών, όπως τα κέντρα αποκατάστασης και τα μαιευτήρια, ενώ και η υπογραφή της συμφωνίας με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών θα ενισχύσει τα έσοδα του 2007. Ο όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 150 εκατ. ευρώ και πλέον είναι σε θέση να ”καρπωθεί” τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών αναφέρουν ότι για το 2006 ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί στα 250,8 εκατ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται σε 46,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 16,1 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για το 2007 επισημαίνουν ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με το 2006, στα 19,8 εκατ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 277 εκατ. ευρώ.

EUROMEDICA: Σε ό,τι αφορά τη Euromedica, μέσω της στρατηγικής εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στον κλάδο της υγείας, με γεωγραφική διασπορά και συμμετοχή πλέον και στον τομέα των κλινικών, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε μια σημαντική επένδυση στη Ρόδο (23,4 εκατ. ευρώ) σε κοινοπραξία με 179 ιατρούς.

Ο όμιλος θα ενισχυθεί κεφαλαιακά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ αλλά και από τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. Τα έσοδα από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νοσοκομειακής μονάδας στην Αθήνα, αλλά και την ενίσχυση του δικτύου της με εξαγορές κλινικών και διαγνωστικών κέντρων σε όλη τη χώρα.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών (Alpha Finance, Εθνική) για τη Euromedica αναφέρουν ότι για το 2006 ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί στα 155 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 6 εκατ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη στα 25 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της ίδιας της εταιρείας τοποθετούν τα καθαρά κέρδη στα 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για το 2007 επισημαίνουν ότι τα καθαρά κέρδη της Euromedica θα κινηθούν στα 10,1 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να κινούνται στα 36,5 εκατ. ευρώ.

Οι αποτιμήσεις

Οι εκτιμήσεις για την αποτίμηση των ελληνικών εταιρειών του κλάδου υγείας σε όρους P/E σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές είναι μικτές, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Factset, o ελληνικός κλάδος υγείας διαπραγματεύεται με premium σε όρους P/E για το 2006 και το 2007.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμισμένος, βάσει της κεφαλαιοποίησης, μέσος όρος για τις ελληνικές εταιρείες το προηγούμενο έτος είναι 34,21 έναντι 19,676 για τις εταιρείες που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones Euro Stoxx Health Care, ενώ για το 2007 ο αντίστοιχος μέσος όρος των ελληνικών εταιρειών προβλέπεται σε 25,29, έναντι 16,47 για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Η εικόνα βέβαια εξομαλύνεται σε όρους κεφαλαιοποίησης προς λογιστική αξία για το 2006, ενώ για το 2007 οι ελληνικές εταιρείες αποτιμώνται με μικρό premium.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης P/BV των ελληνικών εταιρειών υπολογίζεται σε 2,85 και 2,70 για το 2006 και το 2007 αντίστοιχα, έναντι 2,82 και 2,57 για τον ευρωπαϊκό δείκτη. Η εικόνα του premium ενισχύεται σημαντικά σε όρους αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA), καθώς οι σταθμισμένοι δείκτες των ελληνικών εταιρειών εκτιμώνται σε 13,30 και 10,89 για το 2006 και το 2007, έναντι 10,50 και 8,89 φορών για τον ευρωπαϊκό δείκτη, ήτοι premium της τάξεως του 20%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v