Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: 35 εισηγμένες με… ξεχειλισμένα ταμεία

Ποιες εταιρείες του ΧΑ διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα 1,83 δισ. ευρώ και πώς προτίθενται να την αξιοποιήσουν. Τα πλάνα για επενδύσεις, οι επιστροφές μετρητών στους μετόχους και η μείωση της αβεβαιότητας σε περίοδο κρίσης. Αναλυτικός πίνακας.

ΧΑ: 35 εισηγμένες με… ξεχειλισμένα ταμεία

Σε μια περίοδο έντονων προβλημάτων ρευστότητας για την ελληνική οικονομία, όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναζητεί τρόπους διευθέτησης και εξυπηρέτησης των τραπεζικών της υποχρεώσεων, 35 εισηγμένες εταιρείες έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαθέτοντας θετικό καθαρό ταμείο.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές στις 30 Ιουνίου του 2014 είχαν μετρητά στο ταμείο τους (ή καλύτερα καταθέσεις στις τράπεζες) περισσότερα από το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, είτε αυτές ήταν μακροπρόθεσμες, είτε βραχυπρόθεσμες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, το συνολικό θετικό καθαρό ταμείο των 35 αυτών εταιρειών ανερχόταν σε 1,83 δισ. ευρώ!

Είναι προφανές πως οι συγκεκριμένοι Όμιλοι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο ρευστότητας και πως έχουν την ευχέρεια:

α) να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις προκειμένου να εκμεταλλευθούν τις λεγόμενες ευκαιρίες της κρίσης
β) να χρησιμοποιούν τη ρευστότητά τους προκειμένου να αποκτούν εμπορεύματα και πρώτες ύλες σε χαμηλότερο κόστος (ευνοϊκός επηρεασμός της κερδοφορίας)
γ) να επιστρέφουν -με οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο- χρήματα στους μετόχους τους
δ) να ακολουθούν έναν συνδυασμό των παραπάνω επιλογών.

Ο ΟΠΑΠ για παράδειγμα πέραν της διανομής μερίσματος, θα κληθεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις προκειμένου να επεκταθεί στα VLT's και ενδεχομένως σε άλλες μορφές στοιχηματισμού.

H FF Group πέρα από την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζει επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσει μέσα από την έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank Properties (Grivalia όπως μετονομάστηκε πρόσφατα) προχωρεί συνεχώς σε αγορές επαγγελματικών ακινήτων με υψηλά yields και αξιόπιστους ενοικιαστές.

Το Πλαίσιο χρησιμοποιεί τη ρευστότητά του προκειμένου να μειώνει το κόστος με το οποίο προμηθεύεται τα εμπορεύματά του. Επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εξαγοράς κάποιας άλλης επιχείρησης στο εσωτερικό.

Η Αεροπορία Αιγαίου υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο μετά την περυσινή εξαγορά της Ολυμπιακής, δεν αποκλείεται να περάσει και μέσα από την απόκτηση του ελέγχου των Κυπριακών Αερογραμμών (έχει εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον).

Η ΓΕΚΕ θα χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα στο ξενοδοχείο President, μετά και την ανοδική τάση που παρουσιάζει ο τουρισμός στην Αττική.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη θα χρησιμοποιήσει (και) τα μετρητά της προκειμένου ο δείκτης κεφαλαιακής της επάρκειας να ανταποκριθεί -χωρίς αύξηση κεφαλαίου- στις απαιτήσεις του πλαισίου Solvency II που θα απαιτηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Για την AS Company η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου (αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια) αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και ανάχωμα απέναντι στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και στην αυξημένη αβεβαιότητα.

Ο Καρέλιας αποτελεί γνωστή «αγελάδα μετρητών» που ενισχύει σταδιακά το ταμείο της, προσφέροντας παράλληλα και μεγάλα μερίσματα στους μετόχους.

ΕΥΑΘ και ΟΛΘ χρησιμοποίησαν μέρος από το μεγάλο ταμείο τους προκειμένου να δώσουν φέτος μεγαλύτερα ποσά στους μετόχους τους. Ανάλογη κίνηση έγινε επίσης και από τις Κανάκης και Epsilon Net.

H ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) βάσει του οποίου θα αποφασιστεί ο τρόπος χρησιμοποίησης του καθαρού της ταμείου.

Η PROFILE υλοποιεί τριετές επενδυτικό πρόγραμμα και τα υπάρχοντα διαθέσιμά της θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σχεδιάζεται μάλιστα και η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Πολύπλευρες είναι οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις της MLS σε κινητά τηλέφωνα, tablets και επέκταση στο εξωτερικό και προφανώς απαιτούν χρηματοδότηση.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ καταφέρνει εδώ και πολλά χρόνια να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις μέσα από ίδια κεφάλαια και χωρίς ουσιαστικά να δανείζεται από τις τράπεζες.

Η Entersoft συνεχίζει κατά τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιεί ένα μέρος της ρευστότητάς της για εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων (φέτος θα διανείμει και γερό μέρισμα).

Η εταιρεία Στ. Κανάκης ενισχύει σταδιακά τη ρευστότητά της, επιστρέφοντας κάθε χρόνια ένα σημαντικό ποσό στους μετόχους της.

Kleeman και Flexopack, συνδυάζουν μερικά δύο πολύ θετικά χαρακτηριστικά: τον εξωγενή τους προσανατολισμό και την άριστη ρευστότητά τους. Και οι δύο αποφάσισαν φέτος να δώσουν λεφτά στους μετόχους τους.

Η Βογιατζόγλου Systems μέσα από δύο πωλήσεις ακινήτων έδωσε πολύ μεγάλα ποσά στους μετόχους μέσω επιστροφής κεφαλαίου και διανομής μερίσματος.

Η ΕΚΤΕΡ και η ENVITEC είναι κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο και μπορούν να βλέπουν το μέλλον τους με αρκετή αισιοδοξία, όταν πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου, είτε έβαλαν λουκέτο, είτε αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα βιωσιμότητας.

Η IDEAL ανέλαβε πρόσφατα την χονδρεμπορική δραστηριότητα του Ομίλου Fourlis, πράγμα που θα δημιουργήσει ανάγκες για πρόσθετα κεφάλαια κίνησης.

Όσο για την CENTRIC, μετά την απόκτηση συμμετοχής στην Neurosoft, ενδεχομένως να ετοιμάζει και άλλες επεκτατικές κινήσεις.

 

Εισηγμένες εταιρείες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014

Εταιρεία

Πωλήσεις

EBITDA

EBT

Μακροπ.

δάνεια

Βραχυπ.

δάνεια

Ταμείο

Καθαρό

ταμείο

Αεροπορία Αιγαίου

358.141

23.380

16.949

0

0

346.537

346537

ΜΕΤΚΑ

361.867

57.645

56.411

2.403

2.180

287.613

283030

Καρέλιας

341.250

30.386

30.776

0

0

238.921

238921

ΕΥΔΑΠ

151.794

32.571

22.613

0

0

222.793

222793

ΕΧΑΕ

26.776

16.987

18.186

0

0

168.451

168451

ΟΠΑΠ

1.912.791

144.890

126.255

0

45.001

194.877

149876

ΟΛΘ

27.100

14.054

13.757

0

0

102.042

102042

Eurobank Properties

22.760

22.360

26.457

59.386

7.077

164.581

98118

ΕΥΑΘ

37.881

14.360

12.907

0

0

56.173

56173

Alpha Αστικά Ακίνητα

6.832

2.827

2.962

0

0

45.483

45483

Πλαίσιο

143.291

9.917

8.041

7.437

4.684

38.376

26255

Ευρωπαϊκή Πίστη

80.919

 

5.508

0

0

11.854

11854

Kleeman

40.262

2.699

1.149

13.217

6.493

30.579

10869

ΚΡΙ-ΚΡΙ

42.262

4.764

4.085

5.530

969

15.905

9406

Folli-Follie

402.335

116.497

93.167

31.266

154.185

193.666

8215

ΕΚΤΕΡ

6.020

-386

-498

0

0

7.892

7892

Envitec

3.958

253

-720

6.927

1.140

14.819

6752

Flexopack

28.292

4.554

2.763

5.222

4.549

16.118

6347

Κανάκης

8.343

1.014

935

0

0

4.616

4616

ΓΕΚΕ

4.590

1.502

1.109

0

0

4.387

4387

Quest Holdings

148.981

9.421

5.415

13.752

22.032

39.628

3844

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

29.882

1.072

-81

2.332

1.115

7.062

3615

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ

2.920

671

633

1.952

337

4.494

2205

MIG Real Estate

1.711

1.584

1.621

0

1.814

3.575

1761

AS Company

9.939

2.016

1.829

625

2.125

4.458

1708

Epsilon Net

4.449

1.081

211

206

112

1.933

1615

Entersoft

5.101

1.384

1.097

0

0

1.428

1428

Profile

4.487

1.340

348

88

2.894

4.399

1417

IDEAL

17.638

783

423

0

225

1.069

844

Optronics

1.080

89

79

0

1

707

706

MLS

5.081

2.507

1.102

0

594

1.284

690

VIDAVO

316

174

136

0

0

503

503

Mediterra

5.074

322

228

0

226

611

385

Βογιατζόγλου

7.719

-591

-821

0

3.000

3.281

281

Centric

511.211

2.800

2.622

1.409

106

1.796

281

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

1829300

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v