Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Aλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2007.

Ειδικότερα, σε 34,729% από 28,699% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της AXON Συμμετοχών του κ. Θωμά Λιακουνάκου στις 18/7/2007, λόγω άρσης ενεχύρου σε μετοχές της εταιρίας.

Την ίδια ημερομηνία, σε 9,106% από 15,136% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΧΟΝ Συμμετοχών, λόγω άρσης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρίας.

Επιπλέον, σε 57,858% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχή της Marfin Investment Group στη Vivartia, μετά την αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 20/7/2007.

Εν τω μεταξύ, σε 5,549% από 26,810% διαμορφώθηκε το άμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στην εταιρία Vivartia, ύστερα από τη διάθεση μετοχών που πραγματοποίησε στις 16/7/2007, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόκτηση από τη ΜIG του 30% της Vivartia.

Ακόμη, σε 3,935% διαμορφώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Morgan Stanley and Co Incorporated New York στο μετοχικό κεφάλαιο της Vivartia, μετά τη διάθεση μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 16/7/2007.

Επίσης, σε 12,750% ανήλθε στις 16/7/2007 το ποσοστό του διευθύνοντος συμβούλου των Μινωϊκών Γραμμών κ. Αντώνη Μανιαδάκη επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, εξέλιξη που σχετίζεται με τα πληρεξούσια που έλαβε από θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες εν όψει της γενικής συνέλευσης.

Σε 13,165% από 16,340% προηγουμένως κατήλθε στις 19/7/2007 η συμμετοχή της κ. Δάφνης Φουρλή στην εταιρία Fourlis Συμμετοχών.

Εξάλλου, στις 16/7/2007 σε 11,499% από 10,4909% αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Capital Research and Management Company στην Fourlis Συμμετοχών.

Εν τω μεταξύ, σε 4,856% από 5,358% κατήλθε το ποσοστό της IRF European Finance Investments στην Marfin Popular Bank, το οποίο κατέχει μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Mimosa Trading S.A.

Σε 10,520% από 10,400% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αθανάσιου Χατζηιωάννου στην εταιρία Sprider Stores, μετά την αγορά μετοχών στις 20/7/2007.

Επίσης, στο 66,51% από 64,730% αύξησε στις 20/7/2007 το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Αθηνά Α.Τ.Ε. η J&P-Άβαξ στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης της δεύτερης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της πρώτης.

Ακόμη, στο 14,37% από 4,11% ανήλθε το ποσοστό της συμμετοχής του Εμμανουήλ Καραμολέγκου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών στις 12/7/07.

Την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος μεταβλήθηκε από 32,290% σε 23,030%.

Εξάλλου, με ποσοστό 5% εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Μύλοι Λούλη η εταιρία LLI Euromills, στις 17/7/2007.Στο 32,260% από 32,030% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννης Πετρόπουλος στο μετοχικό κεφάλαιο της Π. Πετρόπουλος, μετά την αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 09/07/2007.

Εν τω μεταξύ, σε 25,400% από 31,010% κατήλθε το ποσοστό της κ. Αναστασίας Ανδρεάδου στην εταιρία AS Company, μετά την πώληση μετοχή στην οποία προέβη στις 16/7/2007.

Επίσης, στο 24,580% από 28,090% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Κωνσταντίνου Ζαβλιάρη στην εταιρία Βetanet, στις 6/7/2007.

Ακόμη σε 61,290% από 50,020% ανήλθε στις 18/7/2007 το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας Info-Quest, η οποία ελέγχεται από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα, στην Unisystems.

Την ίδια ημερομηνία, η Alpha Bank πούλησε το ποσοστό 9,970% που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Unisystems, με αποτέλεσμα να μηδενιστεί η συμμετοχή της στην εισηγμένη.

Εξάλλου, στο 4,870% από 5,017% κατήλθε η συμμετοχή της Santander Investment Services, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Alapis, μετά και την πώληση μετοχών στις 5/7/2007.

Τέλος, σε 97,280% από 82,490% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Unilever NV Roterdam στην εταιρία Ελαΐς Unilever, μετά την απόκτηση των μετοχών των εταιριών Morgan Stanley and Co International PLC και Τrafalgar Catalyst Fund από την Unilever Hellas A.E.B.E., η οποία ανήκει στον όμιλο Unilever NV Roterdam, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης της Unilever για το 100% των μετοχών της Ελαΐς.

Επιμέλεια: Χρήστος Γαδ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v