Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Επιστροφή κεφαλαίου από Πλαστικά Κρήτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ άλλων γνωστοποιεί την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΧΑ: Επιστροφή κεφαλαίου από Πλαστικά Κρήτης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

* Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (ISIN: GRS271101008) σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

* Μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» (ISIN: GRS059063008 & GRS059064006, αντίστοιχα) από € 1,50 σε € 1,00.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS326003001), με τη νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,42 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,10 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v