Εισηγμένες: 15 cash flows που... βγάζουν μάτι

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρειών που εμφάνισαν στο εννεάμηνο πολύ μεγαλύτερες ελεύθερες ταμειακές ροές, σε σύγκριση με τη λογιστική τους κερδοφορία. Γιατί το 2015 εξελίχθηκε αρνητικά για τη ρευστότητα των εισηγμένων. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: 15 cash flows που... βγάζουν μάτι

Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αποκομίσουν οι επενδυτές από την προσεκτική ανάγνωση των πινάκων ταμειακών ροών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς σύμφωνα με γνωστό χρηματιστηριακό αναλυτή, «τα λογιστικά κέρδη συχνά δείχνουν ένα μέρος της αλήθειας, ενώ οι ταμειακές ροές ένα άλλο» και πως «ο πίνακας των ταμειακών ροών με έχει προστατεύσει πολλές φορές από άστοχες επενδυτικές κινήσεις, καθώς πολύ δύσκολα μπορεί να ωραιοποιηθεί από τις διοικήσεις των εισηγμένων, ακόμη και αν αυτές το επιθυμούν»...

Η χρησιμότητα της συνεκτίμησης των ταμειακών ροών (το άθροισμα των λειτουργικών και των επενδυτικών ταμειακών ροών οδηγεί στις ελεύθερες ταμειακές ροές, ποσό που αν είναι θετικό διατίθεται για τη μείωση του καθαρού δανεισμού, ή/και τη διανομή μετρητών στους μετόχους) γίνεται ακόμη πιο σημαντική σε περιόδους χρηματοπιστωτικής στενότητας όπως η τρέχουσα, καθώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντλήσουν εύκολα κεφάλαια ούτε από τις τράπεζες, αλλά ούτε και από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Η ουσία είναι πως στο εννεάμηνο του 2015 τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν θετικά στο μέτωπο των ταμειακών ροών για την πλειονότητα των εισηγμένων και αυτό κυρίως γιατί:

Το ελληνικό δημόσιο διατήρησε και στις περισσότερες περιπτώσεις μεγάλωσε τα «φέσια» προς τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. κατασκευές, εταιρείες πληροφορικής, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, επιστροφές ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, καταβολή επιχορηγήσεων).

• Λόγω της επιβολής των capital controls, ορισμένες εταιρείες αναγκάστηκαν να προπληρώνουν τους προμηθευτές του εξωτερικού, ή έστω να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Επίσης, υπήρχαν εταιρείες που κατά το πρώτο εξάμηνο -στην προσπάθειά τους να αμβλύνουν τις επιπτώσεις ενός πιθανολογούμενου (τότε) κεφαλαιακού ελέγχου- είχαν προνοήσει αυξάνοντας σημαντικά το ύψος των αποθεμάτων τους.

• Υπήρξαν επιχειρήσεις με πολύ ισχυρή ρευστότητα που αυτή την περίοδο επέλεξαν είτε να πληρώνουν συντομότερα τους προμηθευτές τους, προκειμένου να καρπώνονται επιπλέον εκπτώσεις, είτε να προχωρήσουν σε επενδύσεις, προσπαθώντας να εκμεταλλευθούν τις λεγόμενες ευκαιρίες της κρίσης.

Στις περισσότερες λοιπόν των περιπτώσεων, τα κέρδη εννεαμήνου των εισηγμένων εταιρειών ήταν υψηλότερα από τα μετρητά που «περίσσεψαν» από τη λειτουργική και επενδυτική δραστηριότητα, είτε γιατί οι πελάτες τους πίεσαν για μεγαλύτερες πιστώσεις, είτε γιατί υποχρεώθηκαν από τους προμηθευτές σε ταχύτερες αποπληρωμές, είτε, τέλος, γιατί προχώρησαν στην υλοποίηση αξιοσημείωτων επενδύσεων.

Παρ' όλα αυτά, στον παρατιθέμενο πίνακα συγκαταλέγονται ενδεικτικά 15 εισηγμένες εταιρείες που εμφάνισαν στο εννεάμηνο ελεύθερες ταμειακές ροές μεγαλύτερες ή και πολύ μεγαλύτερες από το ύψος των κερδών τους (αθροιστικά εξοικονόμησαν μετρητά ύψους 383,7 εκατ. ευρώ, την ώρα που το σύνολο των κερδών τους πριν την κερδοφορία υπολειπόταν ελαφρά των 120 εκατ. ευρώ).

Η J&P Άβαξ για παράδειγμα μπορεί να υποχρεώθηκε σε λογιστική ζημία 22,1 εκατ. ευρώ, ωστόσο στο εννεάμηνο δημιούργησε θετικές ταμειακές ροές 19,1 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική η διαφορά στη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, η οποία με λογιστικά κέρδη 11,2 εκατ. εμφάνισε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 137,9 εκατ. ευρώ! Πολύ καλή εικόνα ταμειακών ροών και για τη θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η Quest Holdings δημιούργησε νέα ρευστότητα 15,9 εκατ. ευρώ, όταν τα προ φόρων κέρδη της ήταν 3,2 εκατ. ευρώ.

Η Jumbo καταφέρνει να συνδυάσει πολύ θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (38,4 εκατ. στο α' τρίμηνο της χρήσης έναντι λογιστικών κερδών 29,1 εκατ.), παρά το γεγονός ότι υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις.

Πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ ελεύθερων ταμειακών ροών και κερδοφορίας και στην περίπτωση της ΕΛΙΝΟΙΛ (20,4 και 4,6 εκατ. αντίστοιχα).

Ο Νηρέας, παρά τα ζημιογόνα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, επιτυγχάνει θετικές ταμειακές ροές. 

Οι ιδιαίτερα θετικές φετινές ταμειακές ροές της Druckfarben οφείλονται και στις πωλήσεις περιουσιακών της στοιχείων.

Η Γενική Εμπορίου καθ' όλα τα τελευταία χρόνια μειώνει με ταχείς ρυθμούς τον καθαρό της δανεισμό, πέρα από τα μερίσματα που κατά καιρούς διανέμει.

Καρέλιας και Κανάκης αποτελούν δύο κλασικές «αγελάδες μετρητών».

Τέλος, η προβληματική Ideal της προηγούμενης δεκαετίας έχει μετεξελιχθεί σε κερδοφόρο εταιρεία με θετικό καθαρό ταμείο και με καθόλου ευκαταφρόνητες ελεύθερες ταμειακές ροές (8,23 εκατ. ευρώ) στο εννεάμηνο του 2015.

Αποτελέσματα εννεαμήνου εισηγμένων εταιρειών

Εταιρεία

        Λειτουργικές

         Επενδυτικές

             Ελεύθερες

    Προ φόρων

 

    ταμειακές ροές

    ταμειακές ροές

    ταμειακές ροές

                 κέρδη

Alpha Αστ. Ακίνητα

5.154

1.007

6161

4.808

Druckfarben

2.785

6.682

9467

2.999

Ideal

8.295

-65

8230

205

J&P Άβαξ

2.955

16.187

19142

-22.179

JUMBO*

44.099

-5.660

38439

29.167

Nexans

3.570

-833

2737

-146

Quest Holdings

15.824

99

15923

3.191

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

162.948

-25.017

137931

11.286

Γενική Εμπορίου

2.002

-56

1946

859

ΕΛΙΝΟΙΛ

21.442

-995

20447

4.665

ΕΛΤΡΑΚ

3.166

-870

2296

1.728

Κανάκης

2.544

-50

2494

1.630

Καρέλιας

74.594

-523

74071

60.865

Νηρέας

10.637

-1.825

8812

-4.851

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

54.952

-19.300

35652

25.212

ΣΥΝΟΛΟ

414.967

-31.219

383.748

119.439

* Αποτελέσματα α' τριμήνου

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v