Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 27 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 27 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 27 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 27 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2007.

Αναλυτικότερα, στο 25,697% από 25,734% κατήλθε το ποσοστό του κ. Μιχαήλ Μαΐλλη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας Μαΐλλη στις 27/9/2007. Την ίδια ημερομηνία στο 19,348% από 19,314% αυξήθηκε το ποσοστό της εταιρίας Horqueta Holdings Ltd, συμφερόντων του κ. Μ. Μαΐλλη, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Επίσης, στο 13,940% από 10,805% προηγουμένως ανήλθε το ποσοστό της Marfin Investment Group στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 24/10/2007. Από το παραπάνω ποσοστό το 9,5% κατέχει άμεσα η MIG, ενώ το 4,4421% αφορά στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου όπου, έχει δικαίωμα να αποκτήσει η εταιρία σύμφωνα με τους όρους χρηματοπιστωτικού μέσου (total return equity swap) και των οποίων τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται σύμφωνα με οδηγίες της.

Εν τω μεταξύ, στο 34,310% από 35,124% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Κωνσταντίνου Στέγγου, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας Τεχνική Ολυμπιακή, στις 30/9/2007.

Ακόμη, στο 12,790% από 13,585% κατήλθε το ποσοστό του κ. Ανδρέα Κανελλόπουλου του Λεωνίδα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τιτάν, στις 30/9/2007, ενώ την ίδια ημερομηνία στο 9,230% από 6,316% αυξήθηκε το ποσοστό της κ. Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Στο 52,560 από 51,640% προηγουμένως ανήλθε το ποσοστό της Marfin Investment Group στην Attica Group, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 26/10/2007. Σημειώνεται ότι από το ανωτέρω ποσοστό, το 2,63% κατέχει άμεσα η εταιρία ενώ 49,93% κατέχει μέσω της θυγατρικής της MIG Shipping S.A.

Επιπλέον, στο 55,608% από 51,840% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών στην Elmec Sport, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 26/10/2007.

Επίσης, στις 28/9/2007 η εταιρία Kleemann ανακοίνωσε ότι το ποσοστό του κ. Νικόλαου Κουκούντζου κατήλθε στο 17,280% από 17,510%, η συμμετοχή του κ. Μενέλαου Κουκούντζου μειώθηκε στο 10,380% από 10,980%, το ποσοστό του κ. Νικόλαου Ν. Κουκούντζου διατηρήθηκε στο 10,700%, το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Ν. Κουκούντζου αυξήθηκε στο 11,960% από 11,700%, ενώ η συμμετοχή της κ. Αικατερίνης Ν. Κουκούντζου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατήλθε στο 9,280% από 9,700% προηγουμένως.

Εν τω μεταξύ, στις 30/9/2007 η εταιρία Ακρίτας γνωστοποίησε ότι το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αθανάσιου Γ. Σαράντη κατήλθε στο 23,874% από 23,880% προηγουμένως, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το ποσοστό της κ. Μαρίας Α. Σαράντη στο 30,494% από 29,550%, της κ. Λουκίας Α. Σαράντη στο 15,224% από 15,220% και του κ. Γεώργιου Σαράντη στο 9,322% από 9,320% προηγουμένως.

Στο 5,560% ανήλθε επίσης το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας Alpha Asset Management στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΟΤΕΡ, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 30/6/2007.

Επιπλέον, στο 77,450% από 77,310% αυξήθηκε η συμμετοχή του κ. Αστέριου Δ. Δάιου στο μετοχικό κεφάλαιο της Δάιος Πλαστικά, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 27/9/2007.

Ακόμη, στις 20/9/2007 η εταιρία ΔΙΕΚΑΤ ανακοίνωσε ότι έπειτα από ενεχυρίαση μετοχών το ποσοστό του κ. Νικόλαου Τόλη στο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο 12,065%, το ποσοστό της Τράπεζας Αττικής διαμορφώνεται στο 10,618%, ενώ στο 7,878% ανέρχεται το ποσοστό του κ. Μιχαήλ Κανταρτζόπουλου για τον ίδιο λόγο. Επίσης, η εταιρία γνωστοποίησε ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και την εισαγωγή στις 19.4.2006 των νέων μετοχών που προέκυψαν, το ποσοστό του κ. Θεμιστοκλή Τσόκα διαμορφώνεται στο 13,087% και της κ. Στυλιανής Κανταρτζοπούλου στο 7,966%.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε η εταιρία Ελγέκα στις 30/9/2007, το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη στο μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε στο 33,1971% από 33,333%, το ποσοστό της κ. Έλλης Κατσιώτη – Δρακοπούλου κατήλθε στο 32,7850% από 33%, ενώ στο 5,7648% από 6% προηγουμένως μειώθηκε και το ποσοστό της κ. Ελένης Κατσιώτη.

Στο 60,320% από 58,370% προηγουμένως αυξήθηκε ακόμη, το ποσοστό συμμετοχής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ικτίνος, κ. Ευάγγελου Ν. Χαϊδά, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στις 30/9/2007.

Εν τω μεταξύ, στο 17,690% από 20,015% προηγουμένως κατήλθε το ποσοστό του κ. Παναγιώτη Σίμου στην εταιρία Καλπίνης – Σίμος, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 22/10/2007.

Εξάλλου, στις 30/9/2007 το ποσοστό του Στυλιανού Κανάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Κανάκης αυξήθηκε στο 72,100% από 72% που ήταν προηγουμένως, ενώ στο 8% διατηρήθηκε το ποσοστό που κατέχει η κ. Μαρία Κανάκη του Στυλιανού στην εταιρία.

Την ίδια ημερομηνία, η εκδοτική εταιρία Λιβάνης ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή της κ. Αικατερίνης Α. Λιβάνη αυξήθηκε στο 13,330% από 13%, το ποσοστό του κ. Ηλία Α. Λιβάνη ανήλθε στο 32,560% από 32,50%, ενώ αντίθετα το ποσοστό συμμετοχής της κ. Παναγιώτας Α. Λιβάνη στην εταιρία μειώθηκε στο 32,190% από 32,500% που ήταν προηγουμένως.

Ακόμη, στις 30/9/2007 στο 48,23% από 47,9408% αυξήθηκε το ποσοστό της εταιρίας Τεχνική Ολυμπιακή στο μετοχικό κεφάλαιο της Μοχλός, ενώ στο 5,700% από 5,955% προηγουμένως κατήλθε το άμεσο ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Στέγγου, ο οποίος μέσω της Τεχνικής Ολυμπιακής κατέχει επιπλέον δικαιώματα ψήφου της εταιρίας, τα οποία ενσωματώνονται σε 35.408.806 μετοχές και αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,23%.

Στο 62,560% από 63,150% μειώθηκε επίσης στις 10/9/2007 η συμμετοχή του κ. Γεώργιου Καραβασίλη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ντρουκφάρμπεν, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Επιπλέον, στο 11,230% διατηρήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Γεωργίου Μπόμπολα στην Πήγασος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας στις 10/9/2007.

Εν τω μεταξύ, στις 30/9/2007 η Φιερατέξ γνωστοποίησε ότι το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο ο κ. Ιωάννης Ανεζουλάκης κατήλθε στο 7,660% από 9,601% και το ποσοστό της κ. Ελένης Ανεζουλάκη μειώθηκε στο 9,060% από 9,062% προηγουμένως, ενώ στο 33,34% διατηρήθηκε η συμμετοχή της εταιρίας Φιέρα ΑΒΕΕ.

Στο 40,076% από 40,080% κατήλθε επίσης, το ποσοστό του κ. Μάρκου Δούρου, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Logismos, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στις 28/9/2007.

Εξάλλου, στις 25/10/2007 η εταιρία Mevaco ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του κ. Δ. Κωστόπουλου στο μετοχικό της κεφάλαιο διατηρήθηκε στο 7,170%, ενώ μειώθηκαν τα ποσοστά του κ. Σ. Δελένδα στο 11,150% από 13%, του κ. Α. Κωστόπουλου στο 12,710% από 12,730%, του κ. Β. Κωστόπουλου στο 12,780% από 12,810% και του κ. Ε. Μπρούτζου στο 7,270% από 9% που ήταν προηγουμένως.

Επίσης, στις 30/9/2007 γνωστοποιήθηκε ότι το ποσοστό του κ. Χ. Στασινόπουλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Profile κατήλθε στο 45,920% από 49,141%.

Ακόμη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Rainbow στις 17/9/2007, στο 79,565% διατηρήθηκε το ποσοστό του κ. Γεωργίου Βαμιάλη στην εισηγμένη.

Εν τω μεταξύ, στις 26/9/2007 η εταιρία Space γνωστοποίησε ότι μειώθηκε το ποσοστό του κ. Δημήτρη Σ. Μανωλόπουλου στο 32,967% από 33,160%, καθώς και η συμμετοχή του κ. Παναγιώτη Χ. Μπέλλου στο 17,108% από 17,570%, ενώ αντίθετα, στο 14,551% από 14,550% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό του κ. Παρασκευά Δ. Δροσινού στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Επιπλέον, στο 97,090% από 96,900% ανήλθε το ποσοστό που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής ΑΕΕΓΑ στις 26/10/2007, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει καταθέσει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της δεύτερης.

Τέλος, στο 39,866% από 41,166% κατήλθε το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Vivere, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 18/10/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v