Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

9+1 χρήσιμες επισημάνσεις για τη MiFID

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η πανευρωπαϊκή οδηγία MiFID, δημιουργώντας νέα δεδομένα στα χρηματιστηριακά δρώμενα. Βασικός στόχος, η περαιτέρω προστασία και ουσιαστική ενημέρωση των επενδυτών αλλά και η μείωση του κόστους των συναλλαγών. Διαβάστε 10 σημεία-κλειδιά για τα νέα δικαιώματα των επενδυτών και αναλόγως, τις νέες υποχρεώσεις των χρηματιστηριακών εταιριών.

9+1 χρήσιμες επισημάνσεις για τη MiFID
Επίσημη πρώτη σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την εφαρμογή της Οδηγίας ΜiFID, η οποία βασίζεται στην Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών και αποτελεί μία νέα πραγματικότητα για τα χρηματιστηριακά δρώμενα.

Πέραν των πολλών θεσμικών αλλαγών που η Οδηγία αυτή συνεπάγεται για τους εμπλεκόμενους φορείς, η MiFID στοχεύει στην περαιτέρω προστασία των επενδυτών, στην ουσιαστικότερη ενημέρωση και πληροφόρηση αυτών από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και – σε δεύτερο χρόνο – στη δημιουργία επιπλέον ευκαιριών.

Τα δικαιώματα των επενδυτών είναι από σήμερα σαφώς αυξημένα και οι εμπλεκόμενες εταιρείες μπορούν να υποστούν σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους.

1. Συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου θα μπορούν να πραγματοποιούνται από τη στιγμή που κάποια ΕΠΕΥ παρέχει αυτή την υπηρεσία ή έχει συνάψει συμφωνία διαβίβασης εντολών με άλλη ΕΠΕΥ η οποία έχει αυτή τη δυνατότητα.

2. Η κάθε ΕΠΕΥ έχει την υποχρέωση ενημέρωσης των επενδυτών της σε περίπτωση απόκτησης εναλλακτικών τόπων διαπραγμάτευσης.

3. Οι υποχρεώσεις της κάθε ΕΠΕΥ προς τον επενδυτή – πελάτη της είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένες. Νέα σημαντική υποχρέωση των ΕΠΕΥ είναι η περιγραφή όλων των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.

4. Ο επενδυτής δικαιούται να απαιτήσει λεπτομερή ανάλυση του κόστους των συναλλαγών του.

5. Στο εξής, κάθε επενδυτής θα πρέπει να λαμβάνει από την ΕΠΕΥ με την οποία συνεργάζεται το ”Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης”. Σε αυτό, περιέχονται πληροφορίες για την ίδια την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, τους τόπους εκτέλεσης, τα κόστη που αφορούν τον επενδυτή. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω ή σε θέματα στρατηγικής της ΕΠΕΥ, ο επενδυτής πρέπει άμεσα να λαμβάνει γνώση των νέων δεδομένων.

6. Στις υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ περιλαμβάνεται πλέον και η ”προστασία” του επενδυτή, η προειδοποίησή του δηλαδή σε περίπτωση που επιλέξει προϊόν ή υπηρεσία ασύμβατη με το επενδυτικό του προφίλ.

7. Η βέλτιστη τιμή είναι επίσης ένα νέο στοιχείο που φέρνει η Οδηγία ΜiFID, όμως δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία αφού και σε αυτή την περίπτωση ο επενδυτής δικαιούται να ζητήσει όλα τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι η συνθήκη αυτή πληρείτο κατά την εκτέλεση της κάθε εντολής του.

8. Είναι σημαντικό το εξής: Πλέον, ο επενδυτής έχει δικαίωμα απόκτησης ενός σημαντικού όγκου πληροφοριών για την κάθε ΕΠΕΥ και τις υπηρεσίες της, πριν καν γίνει πελάτης αυτής. Επιπλέον, η εταιρεία έχει την υποχρέωσης συνεχούς ενημέρωσης του επενδυτή αλλά και αποτροπής αυτού από ενδεχόμενες παρακινδυνευμένες κινήσεις.

9. Προφανώς, όταν δημιουργηθούν οι πρώτοι ΠΜΔ, όταν αρχίσουν να εκτελούνται συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου, ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί, σε όφελος του επενδυτή και πάλι. Δεν έχει νόημα η δημιουργία νέων τόπων διαπραγμάτευσης, εάν τα κόστη για τον επενδυτή παραμείνουν ανάλογα με αυτά που σήμερα ισχύουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα επιβάλει τις όποιες κυρώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v