Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ.

Αναλυτικά η συμμετοχή της Mittleman Brothers στην Intralot στις 19 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε στο 10,21% από 5,002% προηγουμένως.

Παράλληλα, στη ΓΕΚΕ το ποσοστό του Κεφαλά Γεώργιου μειώθηκε στο 18,41% από 30,41%, της Κεφαλά Δωροθέας αυξήθηκε στο 30,40% από 24,39% και του Κεφαλά Κωνσταντίνου αυξήθηκε στο 30,39% από 24,39%.

Στην Kleeman Hellas οι μέτοχοι Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου μηδένισαν την άμεση συμμετοχή τους στην εταιρεία, ανταλλάσσοντας τις μετοχές τους με μετοχές εκδόσεως της MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD. Συνέπεια τούτου η MCA Orbital απέκτησε ποσοστό 67,22 της εταιρείας.

Ειδικότερα, την 19η Σεπτεμβρίου 2016 οι μέτοχοι Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου (οι Μέτοχοι) συμφώνησαν προφορικά μεταξύ τους να συντονισθούν με σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Μέτοχοι αντάλλαξαν τις μετοχές τους, με μετοχές εκδόσεως της MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD, σε εκτέλεση Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών που υπεγράφη την ίδια μέρα. Ως εκ τούτου, η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD απέκτησε συνολικά 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας που κατείχαν οι Μέτοχοι, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

* Ο αναλυτικός πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v