Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Από 13/10 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Αστήρ Παλάς

Στις 13 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Αστήρ Παλάς και στις 12 Οκτωβρίου η διαπραγμάτευση των μετοχών της AS Company μετά την αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

ΧΑ: Από 13/10 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Αστήρ Παλάς

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,65 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,03 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016.

Παύση διαπραγμάτευσης των 14.173.104 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.», προκειμένου να αντικατασταθούν από 1.417.311 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης €3,00, κατόπιν της συνένωσης του αριθμού των μετοχών (reverse split) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 1.417.311 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, είναι η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 17.222.516 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.», ονομαστικής αξίας εκάστης €3,00 και τιμή διάθεσης €5,005075913414742 ανά μετοχή, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, τις οποίες θα αναλάβει αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έναντι της εισφοράς ακινήτων του, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v