Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: «Θερμαίνουν» το ταμπλό οι αγορές ιδίων μετοχών

Υπεραπόδοση στο ΧΑ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο είχαν οι περισσότερες εταιρείες, οι διοικήσεις των οποίων ενεργοποίησαν την επιλογή της αγοράς ιδίων μετοχών. Που αποσκοπούν οι αγορές ιδίων τίτλων. Πίνακας με εισηγμένες που άλλαξαν την τάση.

ΧΑ: «Θερμαίνουν» το ταμπλό οι αγορές ιδίων μετοχών

Ορατά στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα.

Ειδικότερα, από τις δώδεκα εισηγμένες που έχουν ενεργοποιήσει σχετικές αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων και έχουν αποκτήσει ίδιες μετοχές, οι εννέα έχουν υπεραποδώσει του Γενικού Δείκτη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες τρεις έχουν υποχρεωθεί σε απώλειες (στην περίπτωση των ΕΧΑΕ και Καραμολέγκου οι απώλειες θα ήταν μικρότερες αν είχαν συνυπολογιστεί και τα μερίσματα που διανεμήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα).

Σύμφωνα πάντως με τους αναλυτές, οι επιδράσεις τέτοιων προγραμμάτων επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής περισσότερο ψυχολογικό, παρά ουσιαστικό χαρακτήρα έχουν, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων:

α) Οι μετοχές στο ταμπλό του ΧΑ επηρεάζονται κυρίως από το γενικότερο χρηματιστηριακό κλίμα και από την πορεία των οικονομικών επιδόσεων κάθε εταιρείας (πχ μεγάλη αύξηση φετινών κερδών για Πλαστικά Θράκης και Τιτάνα, χαμηλότερα αποτελέσματα για ΕΧΑΕ και Καραμολέγκο).

β) Ο γενικότερα χαμηλός όγκος συναλλαγών στο ΧΑ, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που θέτει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (ανώτατο ποσοστό επί του όγκου συναλλαγών), περιορίζει σε χαμηλά επίπεδα το ύψος των αγοραστικών παρεμβάσεων.

Επισήμως, το μέτρο της αγοράς ιδίων μετοχών δεν έχει ως στόχο την τόνωση της τιμής της μετοχής στο χρηματιστήριο, αλλά μπορεί να αποσκοπεί σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Πρώτον, στην ακύρωση των μετοχών (μια τέτοια επιλογή θεωρείται ως έμμεσο όφελος των μετόχων, καθώς με τον ίδιο αριθμό τίτλων βλέπουν το ποσοστό τους στην εταιρεία να διευρύνεται).

Δεύτερον, στο να δοθούν ως κίνητρο στο προσωπικό της εταιρείας είτε δωρεάν, είτε με έκπτωση.

Τρίτον, στο να διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές, ή στρατηγικούς συνεργάτες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.

Τέλος, αρκετοί είναι οι παράγοντες της αγοράς που εκφράζουν αντιρρήσεις για το μέτρο της αγοράς ιδίων μετοχών είτε γιατί αυτό στερεί ρευστότητα από την εταιρεία, είτε γιατί περιορίζει τη διασπορά (άρα και τη μελλοντική εμπορευσιμότητα) των τίτλων, είτε τέλος γιατί καλύτερος τρόπος θα ήταν οι απ’ ευθείας αγοραστικές παρεμβάσεις όσων επενδυτών θεωρούν ελκυστική την τιμή μιας μετοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v