Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

GS: Τα ”ακραία” σενάρια για 5 ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως θα είναι περισσότερο ”προστατευμένες” στην περίπτωση ”ανώμαλης προσγείωσης” της παγκόσμιας οικονομίας, εκτιμά η Goldman Sachs στην έκθεσή της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο σενάριο για τις αποτιμήσεις των Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Τ.Τ.

GS: Τα ”ακραία” σενάρια για  5 ελληνικές τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες, μαζί με τις ιταλικές, φαίνεται πως θα είναι περισσότερο ”προστατευμένες” στην περίπτωση ”ανώμαλης προσγείωσης” της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω των σχετικά υψηλότερων αποτιμήσεών τους, εκτιμά η Goldman Sachs στην έκθεσή της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου.

Ο διεθνής οίκος τονίζει πως η αποτίμηση του κλάδου των ευρωπαϊκών τραπεζών, για τον οποίο διατηρεί ”ουδέτερη” σύσταση, βρίσκεται κοντά στα ιστορικά χαμηλά, ωστόσο υπάρχει ακόμα κίνδυνος περαιτέρω πτώσης του.

Ειδικότερα, το μέσο Ρ/Ε των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει υποχωρήσει στο 8,6 από 13,1 (ή κατά 35%), διαπραγματευόμενο πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμη και σε σχέση με το 2003.

Ωστόσο, το σενάριο μιας ισχυρής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας δεν αντανακλάται ακόμα στις αποτιμήσεις των τραπεζών. Η Goldman Sachs υπογραμμίζει πως με βάση ένα σενάριο ”ανώμαλης προσγείωσης” της παγκόσμιας οικονομίας, οι μέσες εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή των τραπεζών το 2008 ενδέχεται να υποχωρήσουν έως και κατά 27%, υποδηλώνοντας περιθώριο υποχώρησης της αποτίμησης των μετοχών έως και κατά 16%.

Πάντως, ο οίκος σημειώνει πως με βάση το επικρατέστερο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία, δεν αναμένονται αρνητικές συνέπειες στην κερδοφορία των τραπεζών, αντίστοιχες του 2003.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τον μεγαλύτερο ”κίνδυνο” αντιμετωπίζουν η Βρετανία και η Ιρλανδία, όπου σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω υποχώρηση των τρεχουσών τιμών των τραπεζικών μετοχών κατά 30%.

Για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ο διεθνής οίκος αναφέρει πως ο τρέχων ρυθμός αύξησης των εσόδων διαμορφώνεται στο 16,4%, ενώ αν επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, το ποσοστό αυτό θα μειωθεί στο 12,7%.

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών τραπεζών, τα οποία ”τρέχουν” τώρα με 15,6%, θα αυξάνονταν με ρυθμό 0,7% αν επικρατούσε το χειρότερο σενάριο.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, από την 1η Αυγούστου του 2007, από τότε δηλαδή που εμφανίστηκε η πιστωτική κρίση στις διεθνείς αγορές, σε σύνολο 50 ευρωπαϊκών τραπεζών έχει καταγραφεί από πτώση 60% (Hypo Real Estate) έως και ενίσχυση 10% (Deutsche Bank) στις μετοχικές αποτιμήσεις.

Μεταξύ των 50 αυτών μετοχών, η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε υποχώρηση από την 1η Αυγούστου, κατά 12,7%, η Alpha Bank κατά 18,4%, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 20,4%, η EFG Eurobank κατά 28,8% και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά 36%.

Ο διεθνής οίκος παραθέτει τις τιμές-στόχους που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν για Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, EFG Eurobank και Alpha Bank στην περίπτωση ισχυρής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

---Alpha Bank

Για την Alpha Bank (P/E 9,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2008), που παραμένει στην conviction buy list του διεθνούς οίκου, η Goldman Sachs αναφέρει ότι η τιμή-στόχος των 27,7 ευρώ ανά μετοχή υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 36% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Αν όμως επιδεινωθεί η παγκόσμια οικονομία, η τιμή-στόχος θα μπορούσε να μειωθεί στα 17,6 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερη κατά 14% από τα τρέχοντα επίπεδα. Στους κινδύνους για τη μετοχή της Alpha Bank συγκαταλέγει την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε Ελλάδα και νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μια χειρότερη του αναμενομένου τάση στα asset spreads.

---Πειραιώς

Για την Τράπεζα Πειραιώς (P/E 11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2008) ο διεθνής οίκος διατηρεί τη σύσταση ”buy” και την τιμή-στόχο των 26,1 ευρώ ανά μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 24% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στην περίπτωση ”ανώμαλης προσγείωσης” της οικονομίας, ωστόσο, η τιμή θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 16,5 ευρώ, 22% χαμηλότερα δηλαδή από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στους κινδύνους για τη μετοχή της τράπεζας συγκαταλέγει την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε Ελλάδα και νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μια χειροτέρευση της τάσης στα asset spreads.

---Τ.Τ.

Για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (P/E 10,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2008), για το οποίο ο διεθνής οίκος συνιστά ”buy”, η τιμή-στόχος διατηρείται στα 12,8 ευρώ ανά μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 23% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η τιμή αυτή θα μειωνόταν στα 9,7 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 7% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, στην περίπτωση επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Στους κινδύνους για τη μετοχή του Τ.Τ. ο διεθνής οίκος συμπεριλαμβάνει την έκθεση στη μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και τα λειτουργικά ”ρίσκα” που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της τράπεζας.

---Εθνική Τράπεζα

Όσον αφορά στην Εθνική Τράπεζα (P/E 9,9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2008), για την οποία η σύσταση είναι ”neutral”, η τιμή-στόχος παραμένει στα 47 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 24% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στην περίπτωση ”ανώμαλης προσγείωσης” της παγκόσμιας οικονομίας, η τιμή-στόχος θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 31 ευρώ, δηλαδή 18% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Κινδύνους για την Εθνική Τράπεζα η Goldman Sachs θεωρεί τα μακροοικονομικά ρίσκα στις κύριες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, τη μεταβλητότητα στις αναδυόμενες αγορές καθώς και κινδύνους που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση του δικτύου της τράπεζας στην εγχώρια αγορά.

---Eurobank

Για την EFG Eurobank (P/E 10,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2008) διατηρείται η σύσταση ”neutral” και η τιμή-στόχος των 22,2 ευρώ ανά μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 18% από τα τρέχοντα επίπεδα. Αν υπάρξει επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, η τιμή-στόχος για τη Eurobank θα μπορούσε να μειωθεί στα 14,8 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 22% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Για τη συγκεκριμένη τράπεζα, ο διεθνής οίκος ”βλέπει” περιθώριο ανόδου στην περίπτωση που επιταχυνθεί η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά κινδύνους στην περίπτωση επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και επιτάχυνσης του ρυθμού συμπίεσης των spreads στη λιανική τραπεζική.

Επιμέλεια: Αννα Φαλτάιτς - Γιώργος Φλώκας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v