Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κύπρου: Προβληματισμός αναλυτών για τα μεγέθη

Ισχυρή πτώση που υπερβαίνει το 11% εμφάνισε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με διεθνείς και ξένους αναλυτές να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τα μεγέθη του 2007 και τους στόχους του business plan που ανακοίνωσε η τράπεζα. Μειώνουν σύσταση και τιμή-στόχο η Deutsche Bank και η ΚΒW. Tι σχολιάζουν οι χρηματιστηριακές.

Κύπρου: Προβληματισμός αναλυτών για τα μεγέθη
Ισχυρή πτώση που υπερβαίνει το 11% εμφάνισε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με διεθνείς και ξένους αναλυτές να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τα μεγέθη του 2007 και τους στόχους του business plan που ανακοίνωσε η τράπεζα.

---Deutsche Bank

Σε υποβάθμιση της σύστασης από ”buy” σε ”hold” προχωρά η Deutsche Bank, μειώνοντας ταυτόχρονα την τιμή-στόχο στα 12 ευρώ από 17.

Χαρακτηρίζει ”απογοητευτικό” το business plan για τα έτη 2008 - 2010 και προβλέπει ότι θα προκαλέσει αρνητική ροή ειδήσεων σε ό,τι αφορά τη μετοχή.

Επιπροσθέτως, περικόπτει κατά 9% και 10% τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία της τράπεζας για τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα.

---KBW

Σε μείωση της τιμής-στόχου για τη μετοχή από τα 16 στα 12 ευρώ προχώρησε και η KBW σε έκθεσή της (27/2), υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σύσταση σε ”market perform” από ”outperform”.

Τα έσοδα της Τράπεζας Κύπρου ανακοινώθηκαν 7,1% χαμηλότερα, αναφέρει η έκθεση, με παρατηρημένη αδυναμία στα καθαρά έσοδα από τόκους παρά στην αύξηση στους όγκους, γεγονός που αντανακλά την πίεση στο περιθώριο αλλά και την κάμψη στα έσοδα σε προμήθειες και συναλλαγές.

Ο διεθνής οίκος χαρακτηρίζει ”πολύ απογοητευτικά” τα αποτελέσματα, αποδίδοντας την εξέλιξη στα χαμηλότερα έσοδα.

Απογοητευτικό χαρακτηρίζεται και το update στο business plan. Ο οίκος προχωρά σε μείωση των προβλέψεών του για τα κέρδη ανά μετοχή των ετών 2009 - 2010 κατά 9% - 10%.

---Citigroup

H Citi, σε έκθεσή της που δημοσιοποίησε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου, διατηρεί την τιμή-στόχο των 17 ευρώ ανά μετοχή και τη σύσταση ”buy”, σημειώνοντας πως τα κέρδη που ανακοινώθηκαν ”ευθυγραμμίστηκαν” με το guidance της διοίκησης της τράπεζας, ωστόσο ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών της αγοράς.

Όσον αφορά στο επιχειρησιακό σχέδιο, αναφέρει πως το αναθεωρημένο guidance είναι χαμηλότερο των εκτιμήσεων της Citi για το 2008 και σημαντικά υψηλότερο για το 2009 - 2010.

---Χρηματιστηριακές

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το 2007 κάτω από τις εκτιμήσεις, αναφέρει η Marfin Analysis, σημειώνοντας πως τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 55% στα 485 εκατ. ευρώ, 2% περίπου χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της και τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν αύξηση κατά 22,7% στα 752 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις 1%.

Η χρηματιστηριακή εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης των καθαρών εσόδων από τόκους και το πολύ χαμηλό επίπεδο των προβλέψεων. Κατά συνέπεια, τονίζει, αναμένεται να μειώσει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη της τρέχουσας χρήσης και των επόμενων κατά 3% - 5%.

H HSBC αναφέρει ότι δεν υπήρξαν εκπλήξεις από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για τη χρήση του 2007, με τα καθαρά της κέρδη να διαμορφώνονται κατά 55% υψηλότερα.

Όπως επισημαίνει, ο στόχος που έχει τεθεί για τα καθαρά κέρδη του 2008 (δηλαδή 540 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11%) είναι χαμηλότερος των εκτιμήσεων της ίδιας της χρηματιστηριακής αλλά και του consensus, ενώ σημειώνει πως ο στόχος για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών μετά από φόρους της Τράπεζας Κύπρου κατά 25% για την περίοδο 2009 - 2010 είναι υψηλότερος των εκτιμήσεων.

”Αδύναμα” χαρακτηρίζει η Alpha Finance τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, τα οποία ναι μεν ευθυγραμμίστηκαν με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, ωστόσο ήταν στο χαμηλό εύρος των εκτιμήσεων της αγοράς.

Ως αρνητικό στοιχείο αναφέρει τα χαμηλότερα του αναμενομένου καθαρά έσοδα από τόκους τόσο σε τριμηνιαίο όσο και σε ετήσιο επίπεδο, σημειώνοντας πως τα spreads συμπιέστηκαν σε επίπεδο assets κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως στην Κύπρο, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Αναφορικά με το νέο business plan που ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας, η χρηματιστηριακή εκτιμά πως οι στόχοι που τέθηκαν είναι φιλόδοξοι και εκφράζει την επιφυλακτικότητά της σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική και την πολιτική σχετικά με τις προβλέψεις για επισφάλειες, καθώς και τα έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές και αμοιβές. Επισημαίνει πως διατηρεί την ”ουδέτερη” σύσταση.

Η Εθνική-Π&Κ από την πλευρά της αναφέρει πως η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ”μικτά” αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο και ”επιθετικό” business plan, ενώ η Eurobank Securities επισημαίνει πως τα καθαρά κέρδη που ανακοίνωσε η τράπεζα ήταν κατά 1,6% χαμηλότερα του consensus.

Κατά τη χρηματιστηριακή, η αδύναμη επίδοση αποδίδεται στην επιβράδυνση στην παραγωγή καθαρών εσόδων από τόκους και εσόδων από προμήθειες έναντι προηγούμενων τριμήνων. Ακόμη επισημαίνονται η άνοδος στα έξοδα -κυρίως σε εκείνα που αφορούν στο προσωπικό- κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Στα θετικά η Eurobank Securities αναφέρει πως οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 43% και ότι τα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 22%. Για το guidance η χρηματιστηριακή επισημαίνει την εκτιμώμενη ήπια αύξηση των κερδών μετά από φόρους, της τάξης του 11%, λόγω της επέκτασης στη Ρωσία, στη Ρουμανία και στην Ουκρανία που θα επιβαρύνει τα έξοδα, αλλά και την υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο που θα ”κοστίσει” στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της επαναποτίμησης των καταθέσεων και των εσόδων από προμήθειες και ξένο συνάλλαγμα.

H ATE Χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ”απογοητευτικά” τα μεγέθη που ανακοινώθηκαν για το δ’ τρίμηνο και ”αδύναμους” τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου για το 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v