Μερίσματα: Επτά εισηγμένες που φέτος… το παράκαναν

Ποιες εταιρείες μοίρασαν φέτος ποσά μεγαλύτερα από τα κέρδη τους και ποιες έστειλαν τους μετόχους στο… ταμείο τρεις ή και τέσσερις φορές! Στον αντίποδα, οι κερδοφόρες εισηγμένες που δεν προχώρησαν σε οποιαδήποτε χρηματική διανομή.

Μερίσματα: Επτά εισηγμένες που φέτος… το παράκαναν

Το 2017 θα είναι η χρονιά που οι εισηγμένες εταιρείες θα προχωρήσουν στις υψηλότερες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους κατά την τελευταία πενταετία, καθώς το σχετικό ποσό (μερίσματα συν επιστροφές κεφαλαίου, συν διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων) θα ξεπεράσει σημαντικά την περυσινή επίδοση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Δεκάδες είναι οι εταιρείες που μοίρασαν και θα μοιράσουν φέτος μετρητά στους μετόχους τους, αλλά ορισμένες εξ αυτών φαίνεται πως… το παρατράβηξαν, καθώς είτε διένειμαν ποσά αρκετές φορές μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο, είτε μοίρασαν χρήμα που ξεπερνούσε σαφώς το σύνολο των καθαρών κερδών του 2016 (προηγούμενη χρήση).

Ας δούμε λοιπόν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ικτίνος Μάρμαρα: Ίσως αποτελεί ρεκόρ στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς μέσα στο 2017, οι μέτοχοι της Ικτίνος Μάρμαρα θα έχουν πάει τρεις ή και τέσσερις φορές στο… «ταμείο», προκειμένου να εισπράξουν μετρητά!

Αρχικά, τον Μάρτιο δόθηκε 0,03 ευρώ ανά μετοχή, μετά από απόφαση που είχε ληφθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Τρεις μήνες αργότερα, στην τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου, αποφασίστηκε η διανομή 0,04 ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Λίγες μέρες όμως αργότερα, στις 26 Οκτωβρίου, μια έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζει να δοθούν άλλα 0,06 ευρώ, κάτι που έγινε στις 3 Νοεμβρίου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η επικείμενη γενική συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου καλείται και αυτή να αποφασίσει τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Δηλαδή μέσα στο 2017 θα διανεμηθούν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ, όταν τα καθαρά κέρδη του 2016 (είχαν πάντως επηρεαστεί αρνητικά από λογιστικές -μη ταμειακές- απομειώσεις) ήταν μόνο 804 χιλ. ευρώ.

ΤΙΤΑΝ: Η γνωστή τσιμεντοβιομηχανία διένειμε φέτος ανά μετοχή 0,10 ευρώ μέρισμα και ένα ευρώ με τη μορφή της επιστροφής κεφαλαίου (συνολικά 1,1 ευρώ ανά τεμάχιο).

Μιλάμε για ένα αθροιστικό ποσό ύψους 93,3 εκατ. ευρώ, όταν τα κέρδη του 2016 είχαν διαμορφωθεί στα 127,4 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η ΤΙΤΑΝ δεν συνηθίζει να μοιράζει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό των κερδών της (συντηρητική πολιτική), όλα δείχνουν πως το 2018 θα διανεμηθεί μικρότερο ποσό. Κάτι τέτοιο άλλωστε διαφάνηκε και από την πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

ΟΠΑΠ: Δύο ή και τρεις φορές μέσα στο 2017 θα πάνε στο ταμείο οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ! Η αρχή έγινε τον Μάιο, όπου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης του Απριλίου, μοιράστηκε 0,60 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μέρισμα 0,72 ευρώ μείον 0,12 ευρώ που είχε δοθεί πέρυσι ως προμέρισμα).

Συνέχεια είχαμε στις 4 Οκτωβρίου, όταν δόθηκε 0,10 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή προμερίσματος. Και τέλος, στις 6 Δεκεμβρίου θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, ύψους 0,70 ευρώ ανά τεμάχιο. Σε περίπτωση που τα χρήματα αυτά δοθούν τον Δεκέμβριο, τότε οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα έχουν εισπράξει αθροιστικά μέσα στο 2017 446,6 εκατ. ευρώ, όταν τα κέρδη του 2016 είχαν διαμορφωθεί στα 170,2 εκατ. ευρώ.

ΕΧAΕ: Ο χαμηλός όγκος συναλλαγών στο ΧΑ κατά το 2016 σε συνδυασμό με κάποιες αρνητικές υπεραξίες χαρτοφυλακίου οδήγησαν σε πτώση τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 1,4 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη εταιρεία από την πλευρά της διένειμε μέσα στο 2017 18,5 εκατ. ευρώ (μέρισμα 0,065 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ ανά μετοχή).

Πολιτική της εταιρείας είναι να συνεχίζει τις ικανοποιητικές χρηματικές διανομές και στις περιόδους των ισχνών αγελάδων, αφού άλλωστε διαθέτει ακόμη υψηλά διαθέσιμα και προσδοκά άνοδο της αξίας των συναλλαγών μεσομακροπρόθεσμα.

ΕΛΤΡΑΚ: Η εισηγμένη εταιρεία που δεν είχε διανείμει μερίσματα για τις χρήσεις 2014 και 2015, για λόγους συντηρητικότητας και προστασίας έναντι πιθανών κινδύνων στην οικονομία, φέτος έκανε πορεία 180 μοιρών!

Συγκεκριμένα, μοίρασε στις 27 Σεπτεμβρίου 0,1424 ευρώ ανά μετοχή (απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης) και στις 6 Δεκεμβρίου έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα τη συνολική διανομή 1,29 ευρώ ανά μετοχή! (διανομή αποθεματικών και επιστροφή κεφαλαίου).

Έτσι, η ΕΛΤΡΑΚ θα δώσει φέτος κάτι παραπάνω από 20 εκατ. ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο από τα κέρδη του 2016.

Quest Holdings: Ο εισηγμένος όμιλος (απόφαση γενικής συνέλευσης του Οκτωβρίου) όχι μόνο επέστρεψε φέτος κεφάλαιο ύψους 0,34 ευρώ ανά τεμάχιο, αλλά προχώρησε μέσα στο πρώτο εξάμηνο και σε «μέρισμα σε είδος», αποσχίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα των ακινήτων της και διανέμοντας δωρεάν μετοχές της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (αξίας γύρω στα 26 εκατ. ευρώ).

To άθροισμα των δύο αυτών ποσών υπερβαίνει κατά πολύ την κερδοφορία της Quest Holdings για το 2016.

Μετά την απόσχιση των ακινήτων, η Quest θα καταβάλει ενοίκια στην BriQ Properties, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η ενοποιημένη κερδοφορία της. Πάντως, εκτιμάται από αναλυτές ότι οι όποιες απώλειες της Quest θα αντισταθμιστούν από την αύξηση κερδοφορίας που θα σημειώσουν οι λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου.

Αιολική ΑΕΕΧ: Η εταιρεία αποφάσισε να επιστρέψει το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού της (3,25 ευρώ ανά μετοχή), λόγω αιτημάτων που είχαν εκφραστεί από μετόχους της.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, υπάρχουν και εισηγμένες εταιρείες που δεν προχωρούν σε καμιά χρηματική διανομή κατά τα τελευταία χρόνια, παρά την κερδοφορία που σημειώνουν. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι αυτά των Folli-Follie, Flexopack, Πλαστικά Θράκης, Profile, Λάμψα, Epsilon Net και Alpha Αστικά Ακίνητα.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus