ΧΑ: Ρεκόρ 7μήνου στη δημιουργία νέων μερίδων τον Γενάρη

Αγοραστές οι Ελληνες επενδυτές στο Χρηματιστήριο τον προηγούμενο μήνα, πριν τη βουτιά. Εκροές 3,3 εκατ. από τους ξένους. Αύυξηση 24,3% σημείωσε η συνολική αξία συναλλαγών. Η «ακτινογραφία» των χαρτοφυλακίων.

ΧΑ: Ρεκόρ 7μήνου στη δημιουργία νέων μερίδων τον Γενάρη

Ο Ιανουάριος έδωσε στον Γενικό Δείκτη κέρδη 9,53% και αυτή ήταν η καλύτερη μηνιαία επίδοση των τελευταίων 20 μηνών, με την αμέσως καλύτερη να έχει σημειωθεί τον Μάιο του 2016 (+10,85%).

Επίσης ο φετινός Ιανουάριος έδωσε το καλύτερο "flying start" της τελευταίας 6ετιας, καθώς καλύτερη εκκίνηση είχε δώσει ο Ιανουάριος του 2012 (+16,99%). Ακολούθησε, βέβαια, η πτώση των τελευταίων ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών ολοκλήρωσε τον μήνα με κέρδη 9,27%, ενώ μετοχή του μήνα, με ελαχιστότατες συναλλαγές, ήταν η Τζιρακιάν με μηνιαία απόδοση 104,55%.

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές. Τον Ιανουάριο 2018 οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των €3,32 εκατ. (τον Δεκέμβριο είχαν εμφανίσει εισροές της τάξης των €72,66 εκατ.).

Οι Έλληνες Επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €3,37 εκατ., έναντι εκροών ύψους €72,62 εκατ. τον τελευταίο μήνα του παρελθόντος έτους.

Η κεφαλαιοποίηση

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του Ιανουαρίου υπολογίστηκε στα €48,80 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €43,54 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 12,1%. Αξίζει υποσημείωσης ότι το +12,1% της κεφαλαιοποίησης είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το +9,53% του Γενικού Δείκτη και από το +9,27% του κλαδικού δείκτη των Τραπεζών, καθώς στην άνοδο συμμετείχαν και οι τίτλοι χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.

Η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγοράς ανήλθε σε 66,5%, έναντι 66,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.061,02 εκατ. ευρώ, ή 4,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε σε 63,7%, έναντι 63,5% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος Ιανουαρίου κατείχαν το 36,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι του 36,4% στο τέλος Δεκεμβρίου και του 37,6% στο τέλος Νοεμβρίου.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Ιανουαρίου 2018 έφτασε τα €1.681,46 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 24,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.352,23 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €838,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 100,5%.

Οι Ξένοι Επενδυτές τον Ιανουάριο πραγματοποίησαν το 50,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 64,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 53,2% των συναλλαγών). Οι Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιανουάριο πραγματοποίησαν το 22,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 16,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,3% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων, τον Ιανουάριο, διαμορφώθηκε στις 21.767 (το υψηλότερο νούμερο από τον Ιούνιο 2017, όπου είχαν καταγραφεί 28.186 ενεργές Μερίδες), έναντι 16.965 κατά τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ημερήσιος Μ.Ο. ενεργών Μερίδων διαμορφώθηκε στις 989 (το υψηλότερο νούμερο του τελευταίου 7μηνου, με το αμέσως υψηλότερο τον Ιούνιο 2017, με ημερήσιο Μ.Ο. 1.029 Μερίδες)

Τον Ιανουάριο 2018 δημιουργήθηκαν 888 νέες Μερίδες, έναντι 588 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι ρεκόρ 7μηνου, καθώς περισσότερες νέες Μερίδες έχουν δημιουργηθεί τον Ιούνιο 2017 (2.200 νέες Μερίδες). Από τις 888 νέες Μερίδες οι 721 αφορούσαν Έλληνες (712 Φυσικά Πρόσωπα και 9 Νομικά Πρόσωπα) και οι 167 Ξένους (44 Φυσικά Πρόσωπα και 123 Νομικά Πρόσωπα).

Αντίθετα απενεργοποιήθηκαν 195 Μερίδες.

Το 71,14% των Μερίδων είχε 1 Χειριστή, το 19,62% 2 Χειριστές, το 5,76% 3 Χειριστές, ενώ το 3,41% των Μερίδων είχε περισσότερους από 3 χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 50,13%. Από 2 - 5 μετοχές στο 39,64%. Από 6 - 10 μετοχές στο 7,33% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,90%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ στο 81,57% του συνόλου. Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 90,7% του συνόλου.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ, στο τέλος Ιανουαρίου, ανέβασαν το ποσοστό τους στο 0,47% (ένδειξη ότι η άνοδος συμπεριέλαβε και τους "μεγάλους παίκτες"), έναντι 0,44% τον Δεκέμβριο 0,41% τον Νοέμβριο, 0,42% τον Οκτώβριο, 0,41% στο τέλος Σεπτεμβρίου και 0,44% στο τέλος Αυγούστου.

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus